Příspěvky z konference

kliknutím na odkaz se zobrazí pdf příspěvku

Středa 24. května 2023


ÚVODNÍ SEKCE 

Vymezení obyvatelstva Česka ve sčítání 2021 – jak vznikl pokles o 200 tisíc
Robert Šanda (Český statistický úřad)

Odraz války na Ukrajině v demografické statistice Česka
Terezie Štyglerová, Michaela Němečková (Český statistický úřad)

Byl COVID-19 jediným faktorem propadu naděje dožití při narození v Česku?
Klára Hulíková, Dagmar Dzúrová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Krátkodobé změny plodnosti ve vyspělých zemích a v ČR během a po koronavirové pandemii
Kryštof Zeman, STFF tým (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU))

ODBORNÁ SEKCE: DŮCHODOVÁ REFORMA

Jak (ne)připravovat důchodovou reformu
Martin Potůček (Centrum pro sociální a ekonomické strategie (CESES); Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Česká důchodová reforma: cui bono?
Jaroslav Vostatek (Vysoká škola finanční a správní a.s.)

Jak spravedlivě zvyšovat důchodový věk
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Jana Vrabcová
(Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Důchodová reforma
Tomáš Machanec (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

Penzijní závazky v kontextu demografického vývoje
Daniela Strnadová, Eliška Starostová (Český statistický úřad)

PŘÍSPĚVKY NA TÉMA: DEMOGRAFICKÁ DATA, REGIONÁLNÍ DEMOGRAFIE

Data KHK – datový portál Královéhradeckého kraje
Zita Kučerová (CIRI – Centrum investic, rozvoje a inovací);
Věra Varmužová (Český statistický úřad, Krajská správa ČSÚ v Hradci Králové)
Radmila Velnerová (Královéhradecký kraj, Odbor analýz, podpory řízení a kontroly)

Statistický geoportál – platforma pro statistická data v mapách
Štěpán Moravec (Český statistický úřad)

"Shiny" aplikace pro úmrtnostní tabulky v programu R
David Morávek (Český statistický úřad),
Jiří Novák (Český statistický úřad; Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Nerovnosti ve zdraví v Česku: Strukturální změny v prostoru a čase
Dana Hübelová, Jan Caha, Lenka Janošíková (Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií),

Geografické aspekty zmien náboženskej štruktúry Slovenska
Andrej Kolárik (Štatistický úrad SR)

 

Čtvrtek 25. května 2023

 

PŘÍSPĚVKY NA TÉMA: PLODNOST, REPRODUKČNÍ CHOVÁNÍ

Hodnocení nejnovějších trendů ve vývoji počtu narozených dětí a plodnosti v České republice
Ondřej Vencálek (Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta)

Vplyv COVIDu-19 na plodnosť v Španielsku
Sofia K. Trommlerová (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta),
Libertad González (Universitat Pompeu Fabra)

Propopulační opatření polské konzervativní vlády z roku 2016
Tadeusz Siwek (Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta)

Pôrody vedené cisárskym rezom podľa vybraných diferenciačných charakteristík rodičiek: príklady zo Slovenska
Pavol Ďurček, Sofia K. Trommlerová (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta)

 

POSTEROVÁ SEKCE – krátké představení posterů autory + diskuse

Domov v prostředí ovlivněném těžbou: senzorická etnografie v okolí dolu Turów
Zdeňka Balíková (Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií)

Změny v plodnosti českých žen mezi sčítáními
Tereza Frömmelová, Filip Hon, Jitka Langhamrová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Čerpání dávky otcovské poporodní péče v ČR
Martin Holub (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)

Prognóza populačního vývoje obyvatelstva v územním plánování
Petr Jirásek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Zaměstnání podle vzdělání ze SLDB 2021
Petr Klíma, Robert Šanda (Český statistický úřad)

Souvislost mezi depresivními symptomy a socioekonomickým statusem podle pohlaví v Česku
Marie Kuklová, Michala Lustigová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Role socioekonomické situace a sociální podpory ve vnímání zdraví mezi ukrajinskými uprchlíky v Česku
Michala Lustigová, Dagmar Dzúrová, Ivana Kulhánová, Dušan Drbohlav (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Zdravotní znevýhodnění a sociální vyloučení: dostupnost dat pro výzkum efektu sousedství
Adam Martinek (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Využitie demografickej prognózy v územnom plánovaní mesta Bratislava
Ondrej Oravec (Metropolitný Inštitút Bratislava)

Vzdělání a postoje k manželstvím a kohabitacím v Česku: Změny mezi lety 2005 a 2021
Dominika Perdoch Sladká (Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií)

Infografiky ČSÚ (Maminky v Česku; Cizinci u nás; Školy)
Marie Průšová (Český statistický úřad)

Práce s demografickými daty v Královéhradeckém kraji, Data KHK
Tomáš Slezák (Královéhradecký kraj, Odbor analýz, podpory řízení a kontroly)

Modelové odhady budoucích "nových vstupů" do segmentu praktického lékařství (všeobecné praktické lékařství; praktické lékařství pro děti a dorost)
Lukáš Kahoun, Filip Čábela, Helena Budilová, Tereza Havelková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)

Vybrané aspekty činnosti všeobecných praktických lékařů z pohledu geodemografie
Sylvie Chrtková, Kateřina Procházková, Ivana Račáková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR)

Úmrtnost na kardiovaskulární nemoci během pandemie covid-19 optikou vícečetných příčin smrti
Bety Ukolova (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Markéta Majerová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

ODBORNÁ SEKCE: Demografické souvislosti asistované reprodukce v Česku

Představení výzkumu ART v rámci výzkumu reprodukčního stárnutí jako aktuálního tématu Centra pro studium plodnosti KDGD PřF UK
Jiřina Kocourková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Představení výzkumu v rámci projektu GAČR
Anna Šťastná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Demografická analýza využívání ART
Anna Šťastná, Boris Burcin, Jiřina Kocourková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Česko jako cíl přeshraniční reprodukční péče
Jiřina Kocourková, Adéla Volejníková, Anna Šťastná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Výskyt nízké porodní hmotnosti v souvislosti s využíváním asistované reprodukce v Česku
Eva Waldaufová, Anna Šťastná (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Tomáš Fait (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

Reprodukční prokrastinace a její souvislost s asistovanou reprodukcí
Tomáš Fait (Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta)

 

Pátek 26. května 2023

 

PŘÍSPĚVKY NA TÉMA: DEMOGRAFICKÉ STÁRNUTÍ, SOCIOEKONOMICKÉ ASPEKTY

Diferencovanosť populačného starnutia v okresoch Slovenska
Marcela Káčerová, Dagmar Kusendová (Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta), Iveta Stankovičová (Univerzita Komenského, Fakulta managementu)

Změny věkové struktury měst Moravskoslezského kraje za posledních 20 let
Ivan Šotkovský (VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta)

Změny ve věkové struktuře učitelů – stárnou školní sborovny?
Michaela Kleňhová (Český statistický úřad)

Seniorské domácnosti jednotlivců a jejich kvalita života
Ondřej Nývlt (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky),
Michaela Röschová (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

Hospodaření s příjmy v páru mezi lety 1994 a 2022 a životní spokojenost
Jan Klusáček (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)

 

PŘÍSPĚVKY NA TÉMA: DEMOGRAFICKÝ VÝZKUM V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

Rodový aspekt rozhodovania o pracovnej migrácii Rómov v rámci rodiny
Nikoleta Slavíková (Univerzita Komenského, Fakulta sociálnych a ekonomických vied)

Kvalita spánku a spánkový režim jako mediátory stresorů a životní spokojenosti u českých vysokoškoláků: strukturní model
Michaela Kudrnáčová (Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd)

Parkoviště místo sídliště? Bydlení a mobilita v souvislosti s rozvojem výroby v průmyslové zóně Solnice – Kvasiny
Lucie Vítková, Ján Bunčák, Miroslav Joukl (Univerzita Hradec Králové, Filozofická fakulta)

Projekt sociální inovace zaměřené na lidi s hendikepem a trh práce: zkušenosti s výzkumným designem evaluace
Marie Feřtrová (nezávislá expertka), Lucie Jungwiertová, Kristýna Janhubová (nezávislé evaluátorky)

Predikce budoucích počtů pojištěnců VZP ČR – ukázka modelů a porovnání výsledků
Jaromír Běláček (Mendelova univerzita v Brně, Provozně-ekonomická fakulta)