Aktuality

Call for Papers for the Vienna Yearbook of Population Research (VYPR) 2022

1. dubna 2021

VYPRCall for Papers for the Vienna Yearbook of Population Research (VYPR) 2022 Special Issue on “Demographic aspects of the COVID-19 pandemic and its consequences”.

Nedožité 90. narozeniny prof. Pavlíka

30. března 2021

Pavlik_85_sDne 31. 3. 2021 by 90. narozeniny oslavil prof. Zdeněk Pavlík, který nás bohužel opustil na konci minulého roku. Česká demografická společnost plánuje uskutečnění vzpomínkové akce, jakmile to epidemická situace dovolí. Prozatím si můžeme připomenout pana profesora tichou vzpomínkou či/a prostřednictvím medailonků či zprávy dr. Tomáše Kučery, která vyšla v posledním čísle časopisu Demografie (s. 44–45). 

Konference ČDS 2021 - Call for Papers

30. března 2021

KonferenceCDS_2021_CfPVe dnech 15.–17. září 2021 se uskuteční v Ostravě 
v prostorách Filozofické fakulty Ostravské univerzity
50. výroční konference České demografické společnosti. Termín pro zasílání abstraktů je stanoven na 30. června 2021. Více informací zde.

Demografie 1/2021

26. března 2021

Demografie_2021-1První číslo 63. ročníku časopisu Demografie otevírá článek Sylvy Höhne a Jany Paloncyové Péče a výživa dětí po rozchodu rodičů podle výsledků opatrovnických řízení. Druhý článek od Albíny Malinové se věnuje tématu Analýza případů ukončené pracovní neschopnosti a osob s ukončenou pracovní neschopností v České republice v letech 2009–2019. 

Pohyb obyvatelstva – rok 2020

25. března 2021

ČSÚ_PopVyvoj2020_1ČSÚ zveřejnil údaje o pohybu obyvatelstva v roce 2020: "Počet obyvatel se ke konci roku meziročně zvýšil o 7,8 tisíce a dosáhl k 10,702 milionu. Růst počtu obyvatel byl podstatně nižší než v předchozích letech a zasloužilo se o něj čistě zahraniční stěhování. Počet zemřelých byl výrazně vyšší než počet živě narozených dětí. Meziroční úbytek zaznamenaly počty narozených, sňatků i rozvodů..."