Aktuality

Vyhlášení 6. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci

23. září 2021

praceČeská demografická společnost, z.s. vyhlašuje 6. ročník soutěže o nejlepší kvalifikační práci za akademický rok 2020/2021 spojenou s finanční odměnou pro autory. Termín pro přihlášení soutěžní práce je pátek 22. 10. 2021.

Brigáda (nejen) pro studenty demografie!

21. září 2021

GGP_nabor_letak_UK_FBVýzkumná agentura SC&C nabízí spolupráci vhodnou pro student*ky a absolvent*ky společenskovědních oborů. Po celém Česku právě probíhá mezinárodní výzkum pod záštitou Gender and Generation Programme (GGP) s názvem Současná česká rodina. Cílem projektu je zjistit, jak české rodiny žijí, jak se v posledních letech změnily nebo co si lidé o rodině myslí a co plánují. Více informací v přiloženém letáku.

Babyboom nenastal, porodnost naopak klesne

1. srpna 2021

babyNa Aktuálně.cz vyšel článek vycházející z rozhovoru s doc. Jiřinou Kocourkovou z katedry demografie a geodemografie PřF UK mj. o předběžných výsledcích výběrového šetření v rámci projektu TAČR Éta Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky, na kterém katedra participuje s Masarykovou univerzitou. 

JUDr. Michal Illner zemřel

15. července 2021

IllnerV neděli 11. července 2021 zemřel po dlouhé nemoci ve věku 87 let JUDr. Michal Illner, čestný člen České demografické společnosti a dlouhodobý pracovník Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Poslední rozloučení s panem doktorem proběhne ve středu 21. července (viz zde).
Čest jeho památce.

Covid-19 – 2. nejčastější příčina smrti v roce 2020

2. července 2021

CSU_Zemreli2020_pricinyV loňském roce zemřelo podle ČSÚ 129 289 obyvatel Česka – nárůst o téměř 17 tisíc (15 %) oproti roku 2019. Covid-19 byl určen jako základní příčina smrti u 10,5 tisíce zemřelých (8 % zemřelých). Podle ÚZIS ČR bylo loni celkem nahlášeno 17 235 úmrtí v přímé nebo nepřímé souvislosti s covid-19.