Čestní členové a předsedové

Seznam čestných předsedů České demografické společnosti


1. JUDr. Vladimír Srb
(nar. 15. září 1917 v Praze – zem. 26. března 2006 v Praze), zvolen 20.5.1998 (životopis a zpráva o zvolení: Demografie 1977, s. 253; 1987, s. 252; 1992, s. 247; 1997, s. 211).

2. Prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. (nar. 31. března 1931 v Praze – zem. 12. prosince 2020 v Praze), zvolen 17.5.2000 (životopis a zpráva o zvolení: Demografie 2000, s. 228; 2001, s. 156; 2011, s. 389; 2016, s. 171).

 

Seznam čestných členů České demografické společnosti 

Poř.  Jméno a příjmení Datum zvolení
1. prof. Felix Burkhardt, Dr., DrSc.h.c., Dr.h.c. 19.04.1967
2. prof. David Victor Glass, B.Sc. (econ.), PhDr. F.B.A. 19.04.1967
3. prof. Edward Rosset, DrSc. 19.04.1967
4. prof. Alfred Sauvy 19.04.1967
5. akademik Stanislav Gustavovič Strumilin 19.04.1967
6. prof. RNDr. Jaromír Korčák, DrSc. 21.05.1980
7. JUDr. Václav Sekera 21.05.1980
8. prof. Ansley J. Coale 20.05.1981
9. prof. Louis Henry 20.05.1981
10. prof. Dr. Dmitrij Ignatěvič Valentěj, CSc. 20.05.1981
11. prof. Nora Federici 16.05.1984
12. prof. MUDr. Josef Hynie, DrSc. 16.05.1984
13. akademik Miloš Macura 16.05.1984
14. prof. Rolland Pressat 16.05.1984
15. prof. RNDr. MUDr. Bohumil Sekla, DrSc. 16.05.1984
16. prof. Erland Hofsten 16.05.1985
17. prof. Jaropolk Nikolajevič Guzevatyj 18.05.1988
18. prof. Nathan Keyfitz 18.05.1988
19. prof. Dr. Parviz Khalatbari 18.05.1988
20. prof. Dudley Kirk 18.05.1988
21. prof. Mikolaj Latuch 18.05.1988
22. prof. Vladimir Trebici 18.05.1988
23. JUDr. Vladimír Srb 18.05.1988
24. MUDr. Augustin Syrovátka, CSc. 18.05.1988
25. Dr. Ing. Vladimír Wynnyczuk, CSc. 18.05.1988
26. PhDr. Pavla Horská, CSc. 18.05.1994
27. Ing. Milan Kučera 18.05.1994
28. doc. JUDr. Olga Vidláková, CSc. 18.05.1994
29. prof. Jacques Dupâquier 20.05.1998
30. prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. 20.05.1998
31. prof. Ing. Vladimír Roubíček, CSc. 20.05.1998
32. prof. Dirk J. van de Kaa 20.05.1998
33. prof. Andrej Gavrilovič Volkov, CSc. 20.05.1998
34. prof. Guillaume J. Wunsch 20.05.1998
35. prof. PhDr.  Eduard Maur, CSc. 26.05.2004
36. Antoinette Fauve-Chamoux 26.05.2004
37. JUDr. Michal Illner 26.05.2004
38. PhDr. Alena Šubrtová, CSc. 27.05.2015
39. doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. 27.05.2015
40. prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.  19.10.2016
41. doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc.  19.10.2016
42. RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. 16.10.2019
43. RNDr. Květa Kalibová, CSc. 16.10.2019

 

Životopisy a zprávy

(pořadové číslo odpovídá číslu v tabulce nahoře)

 1. Demografie 1967, s. 269; 1968, s. 70; 1973, s. 365; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 12; 20 let ČSDS, s. 41.
 2. Demografie 1967, s. 269, 1979, s. 158; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 13; 20 let ČSDS, s. 42; Population Studies 1979, s. 5-17.
 3. Demografie 1967, s. 269; 1978, s. 170; 1988, s. 69; 1988, s. 154; 1989, s. 361; 1998, s. 57; 10 let ČSDS 1964-1974, s.14; 20 let ČSDS, s. 43.
 4. Demografie 1967, s. 269; 1991, s. 73; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 15; 20 let ČSDS, s. 46; Population et Sociétés 339/1998, s. 1; Population 6/1992 (speciální číslo věnované A. Sauvymu), 6/1995 (speciální číslo k 50. výročí časopisu Population).
 5. Demografie 1967, s. 269; 1974, s. 265; 10 let ČSDS 1964-1974, s. 16; 20 let ČSDS, s. 44
 6. Demografie 1965, s. 264; 1971, s. 358; 1975, s.152; 1975 s. 336; 1980, s. 159, 1980, s. 358; 1990, s. 66; 1995, s. 303; 20 let ČSDS, s. 47; Sborník prací geografických kateder UK, Praha 1970; Acta Universitatis Carolinae Geographica XV, 1980, supplementum, UK, Praha 1980; Sborník ČSGS 1955, s. 271; 1965, s. 103; 1970, s. 265; 1975, s. 83.
 7. Demografie 1978, s. 245; 1980, s. 358; 1982, s. 250; 20 let ČSDS, s. 45.
 8. 20 let ČSDS, s. 48.
 9. Population 7/1977 (speciální číslo věnované L. Henrymu), 6/1995 (speciální číslo k 50. výročí časopisu Population); 20 let ČSDS, s. 49; Demografie 1992, s. 250.
 10. 20 let ČSDS, s. 50; Demografie 1995, s. 60.
 11. 20 let ČSDS, s. 51.
 12. 20 let ČSDS, s. 52; Demografie 1980, s. 255; 1989, s. 360.
 13. 20 let ČSDS, s. 53.
 14. 20 let ČSDS, s. 54; Demografie 1987, s. 68; Population 6/1995 (speciální číslo k 50. výročí časopisu Population).
 15. 20 let ČSDS, s. 55; Demografie 1988, s. 68, 1991, s. 155.
 16. Demografie 1996, s. 203.
 17. Demografie 1993, s. 54.
 18. Demografie 1988, s. 340.
 19. Demografie 1988, s. 340.
 20. Demografie 1988, s. 340.
 21. Demografie 1988, s. 340.
 22. Demografie 1992, s. 247; 1999, s. 228.
 23. viz čestný předseda
 24. Demografie 1983, s. 360, 1993, s. 195, 1998, s. 306.
 25. Demografie 1980, s. 359; 1991, s. 72; 1996, s. 75.
 26. Demografie 1987, s. 71; 1992, s. 77; 1997, s. 55; Historická demografie 11, 1987, s. 309.
 27. Demografie 1989, s. 163; 1994, s. 197; 1999, s. 227.
 28. Demografie 1988, s. 66.
 29. P. Bardet, F. Lebrun, R. Le Mée: Mesurer et comprendre. Mélanges offerts à Jacques Dupâquier, PUF, Paris 1993.
 30. Demografie 1988, s. 67; 1993, s. 54; 1998, s. 136.
 31. Demografie 1990, s. 164, 1995, s. 135.
 32. Kuijsten A. (ed.): The Joy of Demography, Nethurst Publications, Amsterdam 1998.
 33. Demografie 1998, s. 204.
 34. Demografie 1998, s. 204.
 35. Demografie 2007, s. 133, 2017, s. 158
 36.  
 37. Demografie 2004, s. 134, 2009, s. 138, 2014, s. 158
 38. Demografie 2015, s. 184
 39. Demografie 2006, s. 135, 2009, s. 267, 2010, s. 210
 40. Demografie 2009, s. 209
 41. Demografie 2017, s. 251
 42.  
 43. Demografie 2004, s. 133, 2009 s. 296