Ostatní akce

Budoucí plánované akce, které by mohly zajímat nejenom členy České demografické společnosti.

Vyhlášení výsledků 7. ročníku soutěže o nejlepší kvalifikační práci

15. prosince 2022 od 17:30 do 19:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; posluchárna Pravý rýsovna

Demografický vánoční večírek

15. prosince 2022 od 19:00; Albertov 6, Levá rýsovna

14. konference Mladých demografů

8. února 2023 — 10. února 2023; Praha, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6

6th International Conference (eng)aging!

26. dubna 2023 — 27. dubna 2023; Česká Spořitelna Palace in Prague, hybrid form