Ostatní akce

Budoucí plánované akce, které by mohly zajímat nejenom členy České demografické společnosti.

Sociální nerovnosti ve výskytu zhoubných novotvarů

18. prosince 2018 od 14:50 do 16:20; PřF UK, Albertov 6, posluchárna Pravá rýsovna

10. demografická konference Mladých demografů

7. února 2019 — 8. února 2019; Albertov 6, Praha

New Technologies: Opportunity or Challenge for the Aging Population?

27. března 2019 — 28. března 2019; "Česká spořitelna" Palace (Rytířská 29, Praha 1)