Ostatní akce

Budoucí plánované akce, které by mohly zajímat nejenom členy České demografické společnosti.

11,5. ročník konference Mladých demografů

3. února 2021 — 5. února 2021; online

6. diskusní panel PřF UK: Rok s covid-19

8. února 2021 od 17:00 do 19:00; online: https://1url.cz/EzYfn

Technologies for Active and Independent Living in Old Age

10. února 2021 — 11. února 2021; online