Ostatní akce

Budoucí plánované akce, které by mohly zajímat nejenom členy České demografické společnosti.

Active Ageing through Innovation: Learning from the Covid-19 Pandemic

8. června 2022 — 9. června 2022; Prague & ONLINE

Obchod, škola, hřiště… a co dál? Vybavenost venkovských obcí základními službami

13. června 2022 od 09:30 do 16:00; MMR ČR, Akademie veřejného investování, Pařížská 4, Praha 1

XXV. Kongres České geografické společnosti a 18. Kongres Slovenskej geografickej spoločnosti

6. září 2022 — 8. září 2022; Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci

“From Covid with Love” – Health, Morbidity, and Mortality Working Group Seminar

29. září 2022 — 30. září 2022; Praha, hybridní forma

Population and Climate Change: The Defining Relationship of the 21st Century

30. listopadu 2022 — 2. prosince 2022; Vienna, Austria