Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Divorce and Children. Consequences – Perspectives – Progress

16. září 2019 — 20. září 2019; Vienna

Demographic Change along the Urban-Rural Gradient

7. listopadu 2019 — 8. listopadu 2019; Louvain-la-Neuve, Belgium

Demographic Aspects of Human Wellbeing

11. listopadu 2019 — 12. listopadu 2019; Vienna