Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

12. konference Mladých demografů

23. června 2021 — 25. června 2021; online

20. Slovenská štatistická konferencia a 18. Slovenská demografická konferencia

9. září 2021 — 10. září 2021; Banská Bystrica

50. výroční konference České demografické společnosti

15. září 2021 — 17. září 2021; Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

Workshop of the EAPS Health, Morbidity, and Mortality Working Group

20. září 2021 — 22. září 2021; Prague or online

The causes and consequences of depopulation

29. listopadu 2021 — 1. prosince 2021; online via Zoom