Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

14. konference Mladých demografů - již brzy

8. února 2023 — 10. února 2023; Praha, Přírodovědecká fakulta UK, Albertov 6

11. ročník konference „Region v rozvoji společnosti: krize, konflikt, nejistota“

5. května 2023 — 6. května 2023; MENDELU, FRRMS, tř. Generála Píky 7, 613 00 Brno

52. konference České demografické společnosti

24. května 2023 — 26. května 2023; Hradec Králové | Krajský úřad

6th International Conference (eng)aging!

19. června 2023 — 20. června 2023; Česká Spořitelna Palace in Prague, hybrid form