Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Zdraví a podvýživa v rozvojových zemích

20. února 2019 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, posluchárna Pravá rýsovna

Století statistiky

27. února 2019 od 09:00 do 12:30; ČSÚ, Praha, Na padesátém 81, zasedací místnost č. 225

New Technologies: Opportunity or Challenge for the Aging Population?

27. března 2019 — 28. března 2019; "Česká spořitelna" Palace (Rytířská 29, Praha 1)

Společnost a prostor

3. dubna 2019; Univerzita Palackého v Olomouci

Demografie – město – venkov

22. května 2019 — 24. května 2019; Lednice (Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita)

Demographic Change along the Urban-Rural Gradient

7. listopadu 2019 — 8. listopadu 2019; Louvain-la-Neuve, Belgium