Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Úvod do R pro demografy

29. dubna 2019 — 30. dubna 2019; VŠE v Praze

Do family policies affect fertility?

29. dubna 2019 od 14:50 do 16:20; PřF UK, posluchárna Levá rýsovna, Albertov 6, Praha 2

Fertility-limiting policies and distorted sex ratios at birth in China

6. května 2019 od 14:50 do 16:20; PřF UK, posluchárna Levá rýsovna, Albertov 6, Praha 2

Demografie – město – venkov

22. května 2019 — 24. května 2019; Lednice (Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita)

17. Slovenská demografická konferencia

13. června 2019 — 14. června 2019; Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave

Demographic Change along the Urban-Rural Gradient

7. listopadu 2019 — 8. listopadu 2019; Louvain-la-Neuve, Belgium