Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

8. září 2020 — 10. září 2020; Plzeň

12th International Conference on Epidemiology and Public Health

23. září 2020 — 24. září 2020; Berlin, Germany

50. výroční konference České demografické společnosti

23. září 2020 — 25. září 2020; Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

RELIK 2020

5. listopadu 2020 — 6. listopadu 2020; VŠE v Praze

Wittgenstein Centre Conference 2020

30. listopadu 2020 — 1. prosince 2020; Vídeň

Technologies for Active and Independent Living in Old Age

10. února 2021 — 11. února 2021; Prague