Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

8. září 2020 — 10. září 2020; Plzeň

12th International Conference on Epidemiology and Public Health

23. září 2020 — 24. září 2020; Berlin, Germany