Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

Sociální nerovnosti ve výskytu zhoubných novotvarů

18. prosince 2018 od 14:50 do 16:20; PřF UK, Albertov 6, posluchárna Pravá rýsovna

10. demografická konference Mladých demografů

7. února 2019 — 8. února 2019; Albertov 6, Praha

Zdraví a podvýživa v rozvojových zemích

20. února 2019 od 16:30 do 18:00; bude upřesněno

New Technologies: Opportunity or Challenge for the Aging Population?

27. března 2019 — 28. března 2019; "Česká spořitelna" Palace (Rytířská 29, Praha 1)