Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

11,5. ročník konference Mladých demografů

3. února 2021 — 5. února 2021; online

6. diskusní panel PřF UK: Rok s covid-19

8. února 2021 od 17:00 do 19:00; online: https://1url.cz/EzYfn

Technologies for Active and Independent Living in Old Age

10. února 2021 — 11. února 2021; online