Akce

Zde naleznete seznam všech nadcházejících akcí, které pořádá či spolupořádá Česká demografická společnost, stejně jako akce, na které bychom Vás chtěli upozornit.

Podrobnosti k jednotlivým typům akcí, včetně jejich archivu, lze pak sledovat v rámci samostatných sekcí (viz navigace menu vlevo).

RELIK 2020

5. listopadu 2020 — 6. listopadu 2020; VŠE v Praze

Social Networks in Ageing Society 2020

26. listopadu 2020 — 27. listopadu 2020; Bratislava

Wittgenstein Centre Conference 2020

30. listopadu 2020 — 1. prosince 2020; Vídeň

10. výroční konference o migraci v zemích OECD

7. prosince 2020 — 8. prosince 2020; OECD Centre - 2, rue André-Pascal 75775 Paris CEDEX 16

Technologies for Active and Independent Living in Old Age

10. února 2021 — 11. února 2021; Prague