Acta demographica

Česká demografická společnost vydává pod hlavičkou Acta demographica od roku 1977 své publikace.
 
Vybrané publikace lze stáhnout ve formátu pdf.
 
 

Publikace Acta demographica

Označení Název Autor

XVI/2006

Dějiny populačního myšlení v českých zemích

Alena Šubrtová

XV/2005

Mnohojazyčný demografický slovník
(český svazek), 2. vydání

Překlad:
Zdeněk Pavlík, Květa Kalibová

XIV/2003

Reprodukce kulturně odlišných skupin obyvatelstva jižní Moravy v novověku na příkladu křesťanů a židů

Ludmila Nesládková

XIII/1997

Le phnénomène de la domesticité en Europe, XIVe–XXe siècles

Antoinette Fauve Chamoux, Ludmila Fialová (eds.)

XII/1994

Populace České republiky 1918–1991

Milan Kučera

XI/1993

František Fajfr, život a dílo

Zdeněk Pavlík, Alena Šubrtová

X/1990

Le nouveau comportement démographique, le 4 ème colloque démographique Prague, le 23 et 24 novembre 1989.

 

IX/1989

Ageing of population in developed countries. International Population Conference Prague, July 4–7, 1989
(svazek 1–5)

 

VIII/1988

Úmrtnost a stárnutí obyvatelstva v ČSSR. Sborník referátù přednesených na konferenci Čs. demografické společnosti při ČSAV konané dne 28.–30. října 1987
v Liblicích

 

VII/1985

Migrace a osídlení v socialistických zemích (svazek 1–3)

 

VI/1983

Populační vývoj v kontextu sociálního rozvoje (svazek 1–3)

 

V/1982

Migrace do velkoměst

 

IV/1981

Dlouhodobé populační trendy
v Československu

 

III/1981

Poválečné populační trendy
v Československu

 

II/1978

Sociálně geografická rajonizace ČR

Martin Hampl, Josef Ježek, Karel Kühnl

I/1977

Populační prognózy (díl 1–2).