Zpravodaj ČDS

Zpravodaj České demografické společnosti vydává Hlavní výbor České demografické společnosti, Albertov 6, 128 43 Praha 2 (giEk.~8757c-Tj993_rw55h7_aLhTj).

  • Odpovědná redaktoři v roce 2016: Petr Wija, Olga Kurtinová 
  • Technická redakce: Luděk Šídlo
  • Neprodejné
  • ISSN 1213-7480

Máte-li zájem o zveřejnění informace o publikaci, která Vás zaujala, o semináři nebo konferenci, které připravujete, zašlete ji na adresu Společnosti. Zařadíme ji do dalšího čísla Zpravodaje, případně na internetové stránky Společnosti http://www.czechdemography.cz.

Zpravodaj můžete dostávat e-mailem; stačí sdělit požadavek Hlavnímu výboru ČDS (giEk.~8757c-Tj993_rw55h7_aLhTj).