Archiv všech akcí

Přehled uplynulých akcí konaných od roku 2016.

3. diskusní fórum PřF UK k tématu Covid -19

Ostatní akce; 13. října 2020 od 17:00 do 20:00

50. výroční konference České demografické společnosti

Konference; 23. září 2020 — 25. září 2020; Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava

12th International Conference on Epidemiology and Public Health

Ostatní akce; 23. září 2020 — 24. září 2020; Berlin, Germany

Geografie pro udržitelný rozvoj měst a regionů

Ostatní akce; 8. září 2020 — 10. září 2020; Plzeň

11. ročník konference Mladých demografů

Ostatní akce; 5. února 2020 — 7. února 2020; PřF UK, Praha, Albertov 6

Vyhodnocení soutěže o nejlepší kvalifikační práci v oboru demografie za akademický rok 2018/2019

Ostatní akce; 11. prosince 2019 od 16:30 do 18:00; VŠE v Praze (místnost NB 468)

Age-friendly cities: Jak vytvářet města přátelská každému věku

Ostatní akce; 29. listopadu 2019; Centrum architektury a městského plánování (CAMP) v Praze

Demographic Aspects of Human Wellbeing

Ostatní akce; 11. listopadu 2019 — 12. listopadu 2019; Vienna

Demographic Change along the Urban-Rural Gradient

Ostatní akce; 7. listopadu 2019 — 8. listopadu 2019; Louvain-la-Neuve, Belgium

RELIK 2019

Ostatní akce; 7. listopadu 2019 — 8. listopadu 2019; VŠE v Praze

Region v rozvoji společnosti

Ostatní akce; 10. října 2019 — 11. října 2019; Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, Mendelova univerzita v Brně

Divorce and Children. Consequences – Perspectives – Progress

Ostatní akce; 16. září 2019 — 20. září 2019; Vienna

HealthGIS | Zdraví a GIS

Ostatní akce; 10. září 2019 — 11. září 2019; Technická univerzita v Liberci, Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec

17. Slovenská demografická konferencia

Ostatní akce; 13. června 2019 — 14. června 2019; Univerzity sv. Cyrila a Metoda (UCM) v Trnave

Demografie – město – venkov

Konference; 22. května 2019 — 24. května 2019; Lednice (Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita)

Fertility-limiting policies and distorted sex ratios at birth in China

Ostatní akce; 6. května 2019 od 14:50 do 16:20; PřF UK, posluchárna Levá rýsovna, Albertov 6, Praha 2

Do family policies affect fertility?

Ostatní akce; 29. dubna 2019 od 14:50 do 16:20; PřF UK, posluchárna Levá rýsovna, Albertov 6, Praha 2

Úvod do R pro demografy

Ostatní akce; 29. dubna 2019 — 30. dubna 2019; VŠE v Praze

Analýza pravděpodobnosti invalidity v České republice a jejích krajích

Diskusní večery; 17. dubna 2019 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, posluchárna Z1

Společnost a prostor

Ostatní akce; 3. dubna 2019; Univerzita Palackého v Olomouci

New Technologies: Opportunity or Challenge for the Aging Population?

Ostatní akce; 27. března 2019 — 28. března 2019; "Česká spořitelna" Palace (Rytířská 29, Praha 1)

Rodinný stav a vzdělání jako determinanty zdraví: analýza propojených záznamů ze sčítání 2011 v ČR

Diskusní večery; 20. března 2019 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, posluchárna Z1

Století statistiky

Ostatní akce; 27. února 2019 od 09:00 do 12:30; ČSÚ, Praha, Na padesátém 81, zasedací místnost č. 225

Zdraví a podvýživa v rozvojových zemích

Diskusní večery; 20. února 2019 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, posluchárna Pravá rýsovna

10. ročník konference Mladých demografů a Workshop historické demografie

Ostatní akce; 7. února 2019 — 8. února 2019; Albertov 6, Praha

Selected methods of measuring social and health inequalities

Ostatní akce; 17. ledna 2019 od 15:00 do 16:00; PřF UK, Albertov 6, Praha, Levá rýsovna

Sociální nerovnosti ve výskytu zhoubných novotvarů

Ostatní akce; 18. prosince 2018 od 14:50 do 16:20; PřF UK, Albertov 6, posluchárna Pravá rýsovna

Předvánoční posezení ČDS spojené s vyhlášením výsledků o nejlepší kvalifikační práci

Diskusní večery; 12. prosince 2018 od 16:30 do 18:00; VŠE v Praze, Nová budova, 4. patro, místnost 473 NB

Fertility Across Time and Space: Data and Research Advances

Ostatní akce; 5. prosince 2018 — 7. prosince 2018; Vienna (Vídeň)

Zpráva o rodině 2017 – od materiálního zajištění po (harmonické) rodinné vztahy

Diskusní večery; 21. listopadu 2018 od 16:30 do 18:00; VŠE v Praze, Nová budova, 4. patro, místnost 473 NB

Dny geografie 2018

Ostatní akce; 19. listopadu 2018 — 23. listopadu 2018

RELIK 2018

Ostatní akce; 8. listopadu 2018 — 9. listopadu 2018; Prostory Vysoké školy ekonomické v Praze

Konference GIS Esri v ČR

Ostatní akce; 7. listopadu 2018 — 8. listopadu 2018; Kongresové centrum Praha

Region v rozvoji společnosti

Ostatní akce; 18. října 2018 — 19. října 2018; FRRMS Mendelu, Brno

Zdravotní stav a životní styl českých dětí – výsledky Studie zdraví dětí 2016

Diskusní večery; 17. října 2018 od 16:30 do 18:00; VŠE v Praze, Nová budova, 4. patro, místnost 473 NB

Finanční dopady stárnutí populace a udržitelnost veřejných financí

Ostatní akce; 1. října 2018; Hotel Don Giovanni (Vinohradská 2733/157a, Praha 3

Geografia na vzostupe?

Ostatní akce; 4. září 2018 — 8. září 2018; Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava

Knowledge for Ageing Society - Contextualising Ageing

Ostatní akce; 27. června 2018 — 28. června 2018; Univerzita Komenského v Bratislave, Šafárikovo námestie 6, Bratislava

Families known and unknown

Ostatní akce; 11. června 2018 — 13. června 2018; University of Eastern Finland

Demografie v Česku a na Slovensku v průběhu (čtvrt)století

Konference; 23. května 2018 — 25. května 2018; Mendelova univerzita v Brně; Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Čtvrtstoletí geografické spolupráce mezi Dartmouth College a Přírodovědeckou fakultou UK

Ostatní akce; 3. května 2018 od 13:00 do 17:00; Albertov 6, Praha 2; posluchárna Velká geologická posluchárna

Člověk ve stáří a změny v jeho životním stylu

Ostatní akce; 29. dubna 2018; budova Sociologického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1, místnost č. 207

Problematika zjišťování národnosti při sčítáních lidu v minulosti a dnes

Diskusní večery; 18. dubna 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Generační pohled na zvýšenou úmrtnost mužů v mladém věku

Diskusní večery; 21. března 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Aging Workforce: Older Worker and Immigrants as New Pillars of Western Economies?

Ostatní akce; 1. března 2018 — 2. března 2018; Praha

Primární péče o děti v ČR

Diskusní večery; 21. února 2018 od 16:30 do 18:00; PřF UK, Albertov 6, Praha 2; učebna Z1

Actual Demographic Research of Young Demographers (not only) in Europe

Ostatní akce; 15. února 2018 — 16. února 2018; Albertov 6, Praha 2

Paliativní péče nejen v datech

Diskusní večery; 13. prosince 2017 od 16:30 do 18:00; Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, posluchárna Věž (3. patro)

Stabilní katastr 1817–2017

Ostatní akce; 23. listopadu 2017; Konferenční sál budovy zeměměřických a katastrálních úřadů, Pod Sídlištěm 1800/9, Praha-Kobylisy