RELIK 2022

Pozvánka na 15. ročník mezinárodní vědecké konference RELIK 2022, která se uskuteční ve dnech 10. a 11. listopadu 2022 v prostorách Vysoké školy ekonomické v Praze. 

Hlavní rubrika: Ostatní akce
Rubriky: Ostatní akce
Datum: 10. listopadu 2022 — 11. listopadu 2022
Místo: Vysoká škola ekonomická v Praze
Organizátor: Katedra demografie Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze
Web: relik.vse.cz/cz


V případě potřeby budou vybrané sekce konference probíhat online. Vše bude řešeno s ohledem na aktuální vývoj pandemie COVID-19 a nařízení Vlády ČR.


O dalších podrobnostech vás budeme včas informovat mailem. Podrobné informace týkající se konference najdete na webových stránkách: http://relik.vse.cz/cz/


RELIK 2022
(Reprodukce lidského kapitálu – vzájemné vazby a souvislosti)

Tématem konference jsou širší souvislosti reprodukce lidského kapitálu z hlediska demografie, ekonomie, sociální a hospodářské politiky a dalších příbuzných oblastí. Jako každý rok i letos bude zařazena sekce Mladí vědci (sekce určená pro prezentaci výsledků prací studentů, doktorandů a začínajících vědeckých pracovníků).

Výstupem konference je recenzovaný sborník příspěvků z konference s ISBN, dostupný online na http://relik.vse.cz/cz/. Sborník bude zaslán k indexaci do Web of Science. Sborníky z let 2017 až 2020 jsou již zařazeny do databáze Web of Science. Na výsledky indexace ročníku 2021 zatím čekáme.

Účast na konferenci je zdarma.

Důležité termíny:

  • Registrace a zaslání abstraktu: 11. 09. 2022
  • Schválení tématu na základě abstraktu a vyrozumění o přijetí: 18. 09. 2022
  • Zaslání plné verze příspěvku: 2. 10. 2022
  • Oznámení o výsledku recenzního řízení: 14. 10. 2022
  • Konečná verze příspěvku: 23. 10. 2022            
  • Začátek konference (registrace): 10. 11. 2022

Prosíme, registrujte se přes registrační formulář, který je dostupný na stránkách konference relik.vse.cz/signup.