Nejlepší kvalifikační práce

Česká demografická společnost vyhlašuje počínaje rokem 2016 soutěž o nejlepší kvalifikační práci v oboru Demografie nebo jiném blízkém oboru. Do soutěže je možné přihlašovat bakalářské, magisterské i doktorské práce úspěšně obhájené v příslušných akademických letech. Vítězové budou uveřejněni na těchto stránkách a jejich autoři obdrží finanční odměnu.