Předcházející složení HV ČDS

Složení Hlavního výboru 2019-2022

(zvolen 23. října 2019)

Předsedkyně: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Místopředseda: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Tajemník: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Hospodář: Ing. Jana Vrabcová 

Zvolení členové Hlavního výboru:


Složení Hlavního výboru 2016-2019

(zvolen 19. října 2016)

Předsedkyně: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Místopředseda: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Tajemník: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Hospodář: Ing. Jana Vrabcová 

Kompletní složení HV:


Složení Hlavního výboru 2015-2016

(zvolen  27. května 2015)
 

Předsedkyně: Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (KD FIS VŠE v Praze)
Místopředsedkyně: RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (KDGD PřF UK v Praze)
Vědecký tajemník: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (KDGD PřF UK v Praze)
Hospodář: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (KDGD PřF UK v Praze)

Kompletní složení HV:

Revizní komise: RNDr. Pavel Čtrnáct, PhDr. Mgr. Anna Šťastná, Ph.D., RNDr. Tomáš Fiala, CSc.


Složení Hlavního výboru 2012-2015

(zvolen  25. května 2012)
 

Předsedkyně: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (KDGD PřF UK v Praze)
Místopředsedkyně: Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (KD FIS VŠE v Praze)
Vědecký tajemník: doc. RNDr. Ludmila Fialová, CSc. (KDGD PřF UK v Praze)
Hospodář: RNDr. Klára Hulíková Tesárková, Ph.D. (KDGD PřF UK v Praze)

Ostatní členové hlavního výboru: RNDr. Pavel Čtrnáct (ČSÚ); RNDr. Tomáš Kučera, CSc.RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (oba KDGD PřF UK v Praze) 

Revizní komise: RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., RNDr. Olga Kurtinová, Ph.D., MSc., Mgr. Petr Wija, Ph.D.


Složení Hlavního výboru 2009-2012

(zvolen  27. května 2009)
 

Předseda: Doc. RNDr. Felix Koschin, CSc. (KD FIS VŠE v Praze) po náhlém úmrtí 18. 8. 2009 byla společnost vedena místopředsedkyní Společnost)
Místopředsedkyně: Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc. (KDGD PřF UK v Praze)
Vědecký tajemník: RNDr. Tomáš Kučera, CSc. (KDGD PřF UK v Praze)
Hospodář: Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (KD FIS VŠE v Praze)

Ostatní členové hlavního výboru: Ing. Vladimír Polášek (ČSÚ), Mgr. Klára Tesárková, Mgr. Luděk Šídlo, DiS. (oba KDGD PřF UK v Praze)