Hlavní výbor

Hlavní výbor České demografické společnosti, z. s. v současné době má sedm členů.
 

Dne 16. října 2019 byl zvolen nový Hlavní výbor ČDS s mandátem na další tři roky. Obsazení pozic vedení HV ČDS bylo projednáno na 1. zasedání nového HV dne 23. října 2019. HV bude následující období pracovat ve složení:

Předsedkyně: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
Místopředseda: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Tajemník: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.
Hospodář: Ing. Jana Vrabcová 

Zvolení členové Hlavního výboru: