Hlavní výbor

Hlavní výbor České demografické společnosti, z. s. v současné době má sedm členů.
 

Dne 19. října 2016 byl zvolen nový Hlavní výbor ČDS s mandátem na další tři roky. HV ČDS nyní pracuje ve složení:

Předsedkyně: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.

Místopředseda: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.

Tajemník: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D.

Hospodář: Ing. Jana Vrabcová 

Zvolení členové hlavního výboru: