Hlavní výbor

Hlavní výbor České demografické společnosti, z. s. v současné době má sedm členů.

Dne 22. června 2022 byl zvolen nový Hlavní výbor ČDS s počátkem funkčního období od 17. října 2022 a mandátem na další tři roky. Obsazení pozic vedení HV ČDS bylo projednáno na 1. zasedání nového HV, které se konalo 17. října 2022. HV bude následující období pracovat ve složení:

Předseda: doc. RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 
Místopředsedkyně: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 
Tajemník: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Hospodář: Ing. Jana Vrabcová, Ph.D. 

Zvolení členové Hlavního výboru: