Hlavní výbor

Hlavní výbor České demografické společnosti, z. s. v současné době má sedm členů.
 

Dne 22. června 2022 byl zvolen nový Hlavní výbor ČDS s mandátem na další tři roky. Obsazení pozic vedení HV ČDS bylo projednáno na 1. zasedání nového HV, které se konalo hned po Valném shromáždění, tj. dne 22. června 2022. HV bude následující období pracovat ve složení:

Předseda: RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. 
Místopředsedkyně: doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 
Tajemník: RNDr. Boris Burcin, Ph.D.
Hospodář: Ing. Jana Vrabcová 

Zvolení členové Hlavního výboru: