Členské příspěvky

Typy členských příspěvků

 

Individuální členství

Čestní členové a předsedové zvoleni Valným shromážděním ČDS jsou zbaveni povinnosti placení členských příspěvků.

Řádní členové mají povinnost platit členský příspěvek, přičemž jejich aktuální výše je stanovena následovně:

základní členský příspěvek: 300 Kč
studenti (v prezenční formě studia) a senioři (65‒79 let): 150 Kč
senioři ve věku 80 a více let: bez povinnosti platit členský příspěvek

Výše členského příspěvku je stanovena vždy na začátku kalendářního roku a  - pokud není domluveno s Hlavním výborem ČDS jinak - platí pro celý kalendářní rok. Tzn., že pokud člen přechází v průběhu roku z jedné kategorie do druhé (student -> pracující; pracujícící -> senior; pracující -> čestný člen apod.), platí vždy primárně vygenerovaná hodnota.

Pokud výše zaslaného/zaplaceného příspěvku je vyšší než primárně vygenerovaná částka a sekretářka Společnosti není informována, že se jedná o platbu za několik let zpětně/dopředu, bude tento rozdíl veden v platbách uživatele jako dobrovolný příspěvek na činnost ČDS.

Dobrovolný příspěvek na činnosti ČDS může vložit kterýkoliv člen Společnosti, např. pokud spadá do některé z kategorií se sníženým členským příspěvkem, ale přesto je např. stále aktivně pracující a má možnost zaplatit vyšší částku (studenti, senioři, čestní členové), bude tato navýšená platba rozdělena na primárně vygenerovanou výši členského příspěvku a zbytek veden jako dobrovolný příspěvek. Všechny tyto platby se zobrazí po zaevidování v uživatelském profilu v rámci těchto stránek.

 

Kolektivní členství

Kolektivním členem se může stát právnická osoba, projeví-li zájem o kolektivní členství podáním písemné přihlášky. Výše příspěvku kolektivního členství je dána minimální částkou 10 000 Kč.

 

Jak platit členské příspěvky? 

 • bezhotovostně: platbu posílejte na účet číslo: 23836011/0100. Nezapomeňte do poznámky pro příjemce uvést své jméno a jako variabilní symbol uveďte Vaše členské číslo;
 • možnost využití QR platby:
 • v hotovosti: na většině akcí, pořádaných Společností, je přítomna sekretářka ČDS, která je připravena přijmout na základě příjmového dokladu Vaši platbu;
 • doplňující informace pro platby ze Slovenska:

  preferujeme platbu v EUR (dle aktuálního kurzovního lístku), a to buď skrz tzv. SEPA platbu (poplatky pro odesílatele i příjemce jsou naprosto minimální), nebo ideálně typem poplatku "OUR" (zdarma); ostatní zahraniční příchozí úhrady jsou zpoplatněny u příjemce částkou min. 225 Kč, tj. téměř ve výši členského příspěvku... děkujeme.

  Komerční banka, Spálená 51, 11000 Praha 1
  23836011/0100
  CZ0901000000000023836011
  ČESKÁ DEMOGRAFICKÁ SPOLEČNOST, Z.S.
  Albertov 6, 120 00 Praha 2

Preferujeme bezhotovostní platbu. Děkujeme.


 

V případě, že si nepamatujete své členské číslo, nebo si nejste jisti svými platbami v minulosti, kontaktujte sekretářku Společnosti na adrese sekretarka@czechdemography.cz (případně info@czechdemography.cz).