Valná shromáždění

Pořádání Valných shromáždění (VS) jsou dána Stanovami ČDS. Zde jsou dostupné informace o VS počínaje rokem 2016 (chronologicky od nejnovějších po nejstarší).


25. května 2023

HV ČDS svolal náhradní Valné shromáždění – viz aktualita zde.

Hlavní závěry z Valného shromáždění:

Zápis z Valného shromáždění: 
CDS_VS_2023-05-25_zapis.pdf


20. dubna 2023

HV ČDS svolal řádné Valné shromáždění – viz aktualita zde.

  • Valného shromáždění se nezúčastnil dostatečný počet členů, aby shromáždění bylo usnášení schopné; Hlavním výborem bude v nejbližších dnech svoláno náhradní Valné shromáždění – členská obec bude informována.

CDS_VS_2023-04-20_zapis.pdf


22. června 2022

HV ČDS svolal náhradní Valné shromáždění – viz aktualita zde.

Hlavní závěry z Valného shromáždění:

Zápis z Valného shromáždění: 
CDS_VS_2022-06-22_zapis.pdf


26. května 2022

HV ČDS svolal řádné Valné shromáždění – viz aktualita zde.

  • Valného shromáždění se nezúčastnil dostatečný počet členů, aby shromáždění bylo usnášení schopné; Hlavním výborem bude v nejbližších dnech svoláno náhradní Valné shromáždění – členská obec bude informována.

CDS_VS_2022-05-26_zapis.pdf


8. prosince 2021

HV ČDS svolal řádné Valné shromáždění – viz aktualita zde.

Zápis z Valného shromáždění: 

CDS_VS_2020-12-16_zápis.pdf

  • zpráva o hospodaření (Příloha 1)
  • přehled o činnosti za rok 2021 a přehled plánovaných aktivit Společnosti na rok 2022 (Příloha 1)
  • informace o platbách členských příspěvků pro rok 2022 (Příloha 2)

16. prosince 2020

HV ČDS svolal řádné Valné shromáždění – viz aktualita zde.

Zápis z Valného shromáždění: 

CDS_VS_2020-12-16_zápis.pdf

  • zpráva o hospodaření (Příloha 1)
  • přehled o činnosti za rok 2020 a přehled plánovaných aktivit Společnosti na rok 2021 (Příloha 2)
  • informace o platbách členských příspěvků pro rok 2021 (Příloha 3)

16. října 2019

HV ČDS svolal mimořádné Valné shromáždění – viz aktualita zde.

Hlavní závěry z Valného shromáždění:

CDS_VS_2019-10-16_zapis.pdf


30. září 2019

HV ČDS svolává řádné Valné shromáždění na 30. září 2019 – viz aktualita zde.

  • Valného shromáždění se nezúčastnil dostatečný počet členů, aby shromáždění bylo usnášení schopné; Hlavním výborem je svoláno náhradní Valné shromáždění na 16. 10. 2019.

CDS_VS_2019-09-30_zapis.pdf


19. října 2016

HV ČDS svolal mimořádné Valné shromáždění - viz aktualita zde.

Hlavní závěry z Valného shromáždění:

Zápis z Valného shromáždění ČDS_2016-10-19.pdf


 

26. května 2016

S ohledem na nízký počet přítomných členů Společnosti a nová legislativní opatření, která určují pravidla konání, bude svolán náhradní termín VS.

Veškeré body jednání v původním programu se přesouvají na náhradní termín. O konkrétním datu konání VS budete informováni.