Valná shromáždění

Pořádání Valných shromáždění (VS) jsou dána Stanovami ČDS. Zde jsou dostupné informace o VS počínaje rokem 2016 (chronologicky od nejnovějších po nejstarší).


16. října 2019

HV ČDS svolal mimořádné Valné shromáždění - viz aktualita zde.

Hlavní závěry z Valného shromáždění:

CDS_VS_2019-10-16_zapis.pdf


30. září 2019

HV ČDS svolává řádné Valné shromáždění na 30. září 2019 - viz aktualita zde.

  • Valného shromáždění se nezúčastnil dostatečný počet členů, aby shromáždění bylo usnášení schopné; Hlavním výborem je svoláno náhradní Valné shromáždění na 16. 10. 2019.

CDS_VS_2019-09-30_zapis.pdf


19. října 2016

HV ČDS svolal mimořádné Valné shromáždění - viz aktualita zde.

Hlavní závěry z Valného shromáždění:

Zápis z Valného shromáždění ČDS_2016-10-19.pdf


 

26. května 2016

S ohledem na nízký počet přítomných členů Společnosti a nová legislativní opatření, která určují pravidla konání, bude svolán náhradní termín VS.
 

Veškeré body jednání v původním programu se přesouvají na náhradní termín. O konkrétním datu konání VS budete informováni.