Jmenování nových čestných členek ČDS

Cestne_clenstvi_2019_05_DB-KKV rámci mimořádného Valného shromáždění ČDS, konaného 16. října 2019, byly jmenovány novými čestnými členkami České demografické společnosti, z. s. dvě výrazné demografky "albertovské" demografie: RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D. a RNDr. Květa Kalibová, CSc.

Oběma demografkám upřímně gratulujeme!

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 16. října 2019

 


Cestne_clenstvi_2019_02_DB2RNDr. Dagmar Bartoňová, Ph.D.

 • dlouholetá aktivní členka ČDS, členka Hlavního výboru

Odborná praxe

 • Český statistický úřad, oddělení sčítání lidu a demografie – demograf
 • Geografický ústav ČSAV (AV ČR) – demograf
 • 1993–2013 členka katedry demografie a geodemografie PřF UK

Vědecko-výzkumné zaměření

 • aplikovaná demografie – demografie rodin a domácností
 • regionální demografie a demografie malých regionů
 • migrace se zřetelem k demografické reprodukci
 • problematika statistického zjišťování v demografii, cenzy

RNDr. Květa Kalibová, CSc.Cestne_clenstvi_2019_04_KK2

 • dlouholetá aktivní členka ČDS

Odborná praxe

 • od r. 1982 na Přírodovědecké fakultě UK
 • 1990–2007 členka katedry demografie a geodemografie PřF UK

Vědecko-výzkumné zaměření

 • demografické analýzy populačních trendů ČR (rozvodovost, neúplné rodiny)
 • populační vývoj světa
 • demografie národnostních menšin se zaměřením na romskou populaci
 • možnosti zjišťování národnostní/etnické skladby obyvatelstva