Vydáváme

Česká demografická společnost vydává jednak Zpravodaj ČDS a také své publikace pod hlavičkou Acta demographica. Většinu Zpravodajů - a také několik posledních publikací z řady Acta demographica - jsou dostupné zájemcům zdarma ve formátu pdf.

Mezi dokumenty, které v posledních letech HV ČDS vydal, patří také Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva. Tento dokument shrnuje základní terminologii čím dál tím častěji používaných ukazatelů týkajících se především tzv. subjektivního hodnocení zdravotního stavu. Tato terminologie je doporučená za účelem sjednocení názvů ukazatelů používaných státními institucemi, vysokými školami a dalšími uživateli.

Mezi dokumenty, které ČDS (spolu)vydává patří také sborníky z vybraných konferencí.