O Společnosti


Česká (do roku 1993 Československá) demografická společnost, z. s. byla založena v roce 1964
jako zájmové dobrovolné sdružení badatelů, kteří se věnují demografické a příbuzné problematice.

Logo ČDSJejími členy jsou kromě demografů, geografů, ekonomů, statistiků, historiků a sociologů také lékaři, právníci a představitelé dalších vědních oborů. To vyplývá z bezprostřední návaznosti demografie na tato vědní odvětví. Společnost udržuje kontakty s četnými zahraničními odborníky; jejími čestnými členy se postupně stalo více než dvacet významných zahraničních demografů.