Ukazatele zdravotního stavu obyvatelstva

Hlavní výbor české demografické společnosti schválil terminologii nových ukazatelů zdravotního stavu obyvatelstva.

Terminologii vypracovala skupina odborníků z Univerzity Karlovy v Praze, Vysoké školy ekonomické v Praze, Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR, Českého statistického úřadu, Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR, v. v. i).

Tato terminologie byla schválena dne 20. října 2010 Hlavním výborem České demografické společnosti.


Dokument, shrnující uvedenou terminologii, je dostupný zde.

Ukazatele_zdravotniho_stavu

Uvedená terminologie je doporučená za účelem sjednocení názvů ukazatelů používaných státními institucemi, vysokými školami a dalšími uživateli.