Diskusní večery

Diskusní večery se konají třetí středu v měsíci (v období konání akademického roku, tj. říjen‒duben; květen je věnován každoroční národní konferenci). Místo konání je většinou buď na VŠE v Praze či PřF UK v Praze.

Diskusní večery jsou otevřené všem zájemcům o diskutované téma.

Zpráva o rodině 2017 – od materiálního zajištění po (harmonické) rodinné vztahy

21. listopadu 2018 od 16:30 do 18:00; VŠE v Praze, Nová budova, 4. patro, místnost 473 NB

Zdraví a podvýživa v rozvojových zemích

20. února 2019 od 16:30 do 18:00; bude upřesněno