Pozvánka na náhradní Valné shromáždění ČDS

pozorS ohledem na skutečnost, že řádného Valného shromáždění konaného dne 30. září 2019 se nezúčastnil dostatečný počet členů, aby shromáždění bylo usnášeníschopné, je svoláváno Hlavním výborem náhradní Valné shromáždění, které se uskuteční 16. října 2019 (středa) od 16.30 hod v Praze, v budově Vysoké školy ekonomické v Praze (místnost 468 NB).

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 1. října 2019

Pořad jednání bude shodný s pořadem jednání řádného Valného shromáždění:

  1. Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění.
  2. Volba členů a náhradníků Hlavního výboru ČDS.
  3. Jmenování čestných členů České demografické společnosti, z.s.
  4. Zpráva o hospodaření České demografické společnosti, z.s.
  5. Závěr.


Za Hlavní výbor ČDS srdečně zve                                                                 

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně České demografické společnosti

Přílohy: