Pozvánka na mimořádné Valné shromáždění

shromazdeniZveme všechny členy na mimořádné Valné shromáždění České demografické společnosti, které se bude konat dne 19. října 2016 od 16.30 hod. v Praze, v budově Přírodovědecké fakulty UK, posluchárna Věž (3. patro).

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 3. října 2016

S ohledem na skutečnost, že řádného Valného shromáždění konaného dne 26. května 2016 se nezúčastnil dostatečný počet členů, aby shromáždění bylo usnášení schopné, je svoláváno Hlavním výborem mimořádné Valné shromáždění.

Pokud by nebyl vnitřní pořádek Společnosti uveden do souladu s novou právní úpravou plynoucí zejména z nového občanského zákoníku, hrozí Společnosti vyškrtnutí ze seznamu Vědeckých společnosti AV, čímž by Společnost ztratila např. možnost žádat o dotace. Proto Hlavní výbor ČDS přikročil ke svolání mimořádného Valného shromáždění a to s tímto pořadem jednání: 

  1. Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění.
  2. Schválení názvu Společnosti – dodatek „z.s.″.
  3. Schválení nových Stanov České demografické společnosti.
  4. Volba členů a náhradníků Hlavního výboru ČDS.
  5. Jmenování čestných členů České demografické společnosti.
  6. Zpráva o hospodaření České demografické společnosti.
  7. Závěr.

 

Za Hlavní výbor ČDS srdečně zve       

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně České demografické společnosti

Přílohy: 

Celá pozvánka ve formátu pdf zde.