Pozvánka na řádné Valné shromáždění ČDS

shromazdeniZveme všechny členy na řádné Valné shromáždění České demografické společnosti, z.s., které se bude konat dne
30. září 2019 od 16.30 hod.
v Praze, v budově Vysoké školy ekonomické v Praze, místnost 468 NB.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 29. srpna 2019

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění.
  2. Volba členů a náhradníků Hlavního výboru ČDS.
  3. Jmenování čestných členů České demografické společnosti, z.s.
  4. Zpráva o hospodaření České demografické společnosti, z.s.
  5. Závěr.

S ohledem na kapacitní možnosti prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím webového formuláře do pátku 27. září 2019, 12 h.

Za Hlavní výbor ČDS srdečně zve                                                                 

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně České demografické společnosti

V Praze dne 29. srpna 2019

Přílohy: