Pozvánka na řádné Valné shromáždění ČDS 2020

shromazdeniPozvánka na řádné Valné shromáždění České demografické společnosti, z.s., které se bude konat ve středu 16. prosince 2020 od 16.00 hod. online formou v prostředí Google Meet (odkaz byl zaslán členům Společnosti na kontaktní e-mailovou adresu).

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 12. listopadu 2020

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění
  2. Zpráva o hospodaření České demografické společnosti, z.s.
  3. Přehled plánovaných aktivit Společnosti na rok 2021
  4. Informace o platbách členských příspěvků pro rok 2021
  5. Závěr

 

Po ukončení Valného shromáždění (16. 12. 2020 od 16.30 h) bude probíhat online vyhlášení výsledků Soutěže ČDS o nejlepší kvalifikační práci za akademický rok 2019/2020 (odkaz včas zašleme). V rámci tohoto setkání budou autoři nejlepších prací prezentovat své práce, na jeho konci budete mít možnost elektronicky hlasovat o tzv. Cenu publika pro nejlepší prezentaci.

Za Hlavní výbor ČDS srdečně zve     

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc.
předsedkyně České demografické společnosti

V Praze dne 12. listopadu 2020