Pozvánka na řádné Valné shromáždění ČDS 2021

shromazdeniPozvánka na řádné Valné shromáždění České demografické společnosti, z.s., které se bude konat ve středu 8. prosince 2021 od 16.00 hod. Podrobné informace dostala členská základna na kontaktní e-mail. 

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 8. listopadu 2021

Valné shromáždění se bude konat ve středu 8. prosince 2021 od 16.00 hod.
v budově Vysoké školy ekonomické v Praze (místnost 468 NB) (v případě nepříznivé epidemické situace proběhne Valné shromáždění online formou).

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění
  2. Zpráva o hospodaření České demografické společnosti, z.s.
  3. Přehled plánovaných aktivit Společnosti na rok 2022
  4. Informace o platbách členských příspěvků pro rok 2022
  5. Závěr

Po ukončení Valného shromáždění (8. 12. 2021 od 16.30 h) bude probíhat vyhlášení výsledků Soutěže ČDS o nejlepší kvalifikační práci za akademický rok 2020/2021. V rámci tohoto setkání budou autoři nejlepších prací prezentovat své práce, na jeho konci budete mít možnost hlasovat o tzv. Cenu publika pro nejlepší prezentaci.

Za Hlavní výbor ČDS srdečně zve     

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 
předsedkyně České demografické společnosti

 

V Praze dne 8. listopadu 2021