Pozvánka na Valné shromáždění ČDS

Zveme všechny členy ČDS na Valné shromáždění, které se bude konat dne
26. května 2016 od 10.30 h v Jindřichově Hradci
, v budově Fakulty managementu VŠE v Praze.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 24. května 2016

Body jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění.
  2. Schválení nových Stanov České demografické společnosti.
  3. Volba čestných členů České demografické společnosti.
  4. Potvrzení členů Hlavního výboru zvolených dne 27. května 2015.
  5. Zpráva o hospodaření ČDS.
  6. Závěr.

Více viz přílohy.

CDS_VS2016_pozvanka.pdf

CDS_VS2016_navrh_stanovy.pdf

CDS_VS2016_navrh_cestne_clenstvi.pdf