Pozvánka na náhradní Valné shromáždění ČDS 2022

ruce2Zveme všechny členy na náhradní Valné shromáždění ČDS, které se bude konat dne 22. června 2022 (středa) od 17.00 hod v Praze, v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (učebna Z1). Na programu je mj. volba členů a náhradníků Hlavního výboru ČDS.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 31. května 2022

S ohledem na skutečnost, že řádného Valného shromáždění konaného dne 26. května 2022 se nezúčastnil dostatečný počet členů, aby shromáždění bylo usnášeníschopné, je svoláváno Hlavním výborem náhradní Valné shromáždění.

K Valnému shromáždění se lze přihlásit také online z adresy https://meet.google.com/zaa-ydoo-ggj.

Pořad jednání:

  1. Zahájení, volba orgánů Valného shromáždění.
  2. Volba členů a náhradníků Hlavního výboru ČDS.
  3. Jmenování čestných členů České demografické společnosti, z.s.
  4. Zpráva o hospodaření České demografické společnosti, z.s.
  5. Závěr.

Prosíme o potvrzení účasti prostřednictvím webového formuláře do neděle 19. června 2022, 22 h.

Za Hlavní výbor ČDS srdečně zve     

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. 
předsedkyně České demografické společnosti

Přílohy: