Zemřel prof. Zdeněk Pavlík

PavlikUmrti_smallS velkou lítostí oznamujeme, že nás ve věku nedožitých 90 let navždy opustil jeden z nejvýznamnějších českých demografů prof. Ing. Zdeněk Pavlík, DrSc. Zdeněk Pavlík byl spoluzakladatelem Československé/České demografické společnosti, v letech 1977–1999 stál v jejím čele jako předseda a následně se stal jejím čestným předsedou.

Hlavní rubrika: Aktuality
Rubriky: Aktuality
Datum zveřejnění: 13. prosince 2020

V roce 1990 založil katedru demografie a geodemografie PřF UK, působil i na dalších akademických pracovištích (VŠE v Praze, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem), patnáct let byl členem České statistické rady.

Pan profesor byl autorem a spoluautorem celé řady odborných publikací. Za zmínku pak stojí především dosud používaná učebnice Základy demografie.

Zdeněk Pavlík byl výraznou osobností nejenom v rámci české demografie, ale patřil mezi významné evropské demografy.

Milý pane profesore, náš učiteli, kolego, příteli – moc za vše děkujeme!
Budete nám chybět...

Smuteční_oznámení_Z_Pavlík

 

Odkazy na zprávy o úmrtí:

  • časopis Demografie (s. 44–45, autor T. Kučera)
  • EAPS (European Association for Population Studies) – www (text převedený do pdf) (autoři T. Sobotka a T. Kučera)

 

Odkazy na medailonky pana profesora z dřívějších jubilejí:

 

Další odkazy na články o panu profesorovi:

Pavlik_85_s