Aktuality

52. konference ČDS: Call for Papers

30. března 2023

KonferenceCDS_2023_CfP52. konference České demografické společnosti se uskuteční ve dnech 24.–26. května 2023 v Hradci Králové! Bližší informace naleznete na stránkách konference. Termín pro zaslání abstraktu příspěvku byl prodoužen do 16. dubna 2023. Konference je otevřená všem zájemcům o (geo)demografický výzkum a populační vývoj! Těšíme se na viděnou v Hradci Králové.

Demografie 1/2023

29. března 2023

Demografie_2023-1První číslo časopisu Demografie v roce 2023 přináší články Rodičovství a péče o děti v době pandemie Covid-19 v období 2020 a 2021 v Česku (Anna Šťastná), Náhradní výživné v České a Slovenské republice (Naděžda Křečková Tůmová) a Partnerská soužití v Česku podle vzdělanostní struktury – vývoj v manželstvích a kohabitacích mezi lety 2010 a 2020 (Dominika Perdoch Sladká), stejně jako několik zpráv, včetně informování o výsledcích soutěže ČDS. 

Pozvánka na řádné Valné shromáždění ČDS 2023

18. března 2023

shromazdeniZveme všechny členy na řádné Valné shromáždění České demografické společnosti, z.s., které se bude konat dne 
20. dubna 2023 (čtvrtek) od 16.45 h. v Praze, v budově Vysoké školy ekonomické v Praze (místnost 473 NB).
Více informací v pozvánce.

Call for Papers for Wittgenstein Centre Conference

6. března 2023

logo_vid2Bylo otevřeno přihlašování příspěvků na Wittgenstein Centre Conference, která se uskuteční 6.–7. prosince 2023 ve Vídni. Deadline pro zaslání abstraktů je 30. června 2023.

Call for Papers for the workshop of the EAPS Health, Morbidity, and Mortality Working Group

13. února 2023

EAPS_HMMWGBylo spuštěno přihlašování příspěvků na workshop pracovní skupiny EAPS zaměřené na zdravotní stav, nemocnost a úmrtnost, která se v letošním roce uskuteční hybridní formou v Budapešti v termínu 20.–22. září 2023.

Deadline pro zaslání abstraktů je 15. dubna 2023.