Konference ČDS 2017


Česká demografická společnost, z. s. 
ve spolupráci s katedrou demografie a geodemografie PřF UK 
katedrou demografie FIS VŠE v Praze

pořádala XLVII. konferenci na téma

Demografické a geodemografické aplikace
ve veřejné a komerční sféře

Konference se uskutečnila v Jindřichově Hradci (více zde)

ve dnech 18.–19. května 2017.

 Rozvoj společnosti stále přináší potřebu relevantních informací, které dokáží poskytnout patřičnou oporu například při formulaci střednědobých dlouhodobých strategií rozvoje společnosti. V současné době se vyspělé společnosti potýkají především s problematikou demografického stárnutí, které se projevuje v mnoha aspektech lidského života – v oblasti důchodového a zdravotnického systému, vzdělávání, sociální práce, bytové problematiky apod. Aplikace demografických poznatků je však potřebná také v jiných oblastech, jako je oblast bankovnictví a pojišťovnictví či v rámci analytických nástrojů personalistů ve velkých firmách apod.

Dokumenty ke stažení:

 

Programový a organizační výbor:

řazeno abecedně