Důležité termíny

Termíny související s konáním konference

  • zaslání abstraktu příspěvku formou registračního formuláře: prodlužujeme do 14. dubna 2017
  • informace o přijetí/zamítnutí abstraktů: nejpozději do 21. dubna 2017
  • rozeslání programu: 1. týden v květnu 2017
  • termín pro nahlášení účasti na konferenci: 16. května 2017
  • konání konference: 18. a 19. května 2017

Termíny související s vydáním sborníku z konference

V případě dostatečného zájmu ze strany aktivních účastníků konference je HV ČDS připraven vydat recenzovaný sborník vybraných příspěvků. Pokud tomu tak nastane, upozorňujeme již nyní autory na následující termíny:

  • zaslání příspěvků do sborníku: do 16. června 2017 (na adresu konference@czechdemography.cz)
  • recenzní posudek na příspěvek: do 21. července 2017
  • zaslání finální verze příspěvku: do 12. srpna 2017
  • vydání sborníku a jeho zveřejnění na webových stránkách Společnosti: září 2017