Konference ČDS 2023

Česká demografická společnost, z. s.
ve spolupráci s Královéhradeckým krajem,
CIRI – Centrem investic, rozvoje a inovací a Českým statistickým úřadem

pořádá

52. konferenci České demografické společnosti

Konference se uskuteční v Hradci Králové,
v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje

ve dnech 24.–26. května 2023.

 

Podrobnější informace budou zveřejněny na začátku února 2023.
Do té doby si určitě zarezervujte termín ve svých kalendářích!

KonferenceCDS_2023_CfP