Konference ČDS 2022

Česká demografická společnost, z. s.

pořádá

51. konferenci České demografické společnosti

Konference se uskuteční v Táboře,
v prostorách Centra Univerzita Tábor (CUT)

ve dnech 25.–27. května 2022.

Záštitu nad konferencí převzal místostarosta města Tábor Mgr. Martin Mareda.

Letošní konference nemá tématické zaměření, tj. je otevřena všem zájemcům. Jednotlivé sekce budou uspořádány dle zaslaných a přijatých anotací. 

Termín pro nahlášení účasti na konferenci: do 18. května 2022;
termín pro nahlášení s jistotou zajištění doprovodného programu:
nejpozději do 6. května 2022.

Těšit se můžete opět na bohatý doprovodný program.

Konference je pořádána nejen pro demografy, statistiky, geografy, sociology, akademické či státní pracovníky, ale je otevřena také všem ostatním zájemcům
o demografický výzkum a populační vývoj. 

KonferenceCDS_2022_CfP_hlavička


Konference bude spojena pro členy ČDS v souladu se Stanovami s konáním Valného shromáždění, v rámci kterého bude probíhat mj. volba nového Hlavního výboru ČDS

 
Dokumenty ke stažení:

 

Konference se koná mj. díky finanční podpoře
Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR