Konference ČDS 2019

Česká demografická společnost, z. s. 
ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, 
a Českým statistickým úřadem
 

pořádala svou 49. konferenci na téma

Demografie – město – venkov

Konference se uskutečnila v Lednici,
v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity (více zde)

ve dnech 22.–24. května 2019.

Konference se konala pod záštitou děkanky Zahradnické fakulty
Mendelovy univerzity v Brně doc. Dr. Ing. Aleny Salašové
a předsedy Českého statistického úřadu Ing. Marka Rojíčka, Ph.D.

a u příležitosti výročí 100 let statistiky.Zvaní přednášející
prof. L. Sýkora, doc. M. Ouředníček,
dr. R. Perlín (všichni PřF UK), dr. J. Bernard (SoÚ AV ČR)

Bohatý doprovodný program
prohlídka zámku Lednice – prohlídka Labyrintu zahrad a Akademické zahrady nebo prohlídka zámeckého parku a Minaretu – společenský večer s ochutnávkou fakultních vín…


 
Dokumenty ke stažení:


Konference se koná mj. díky finanční podpoře 
Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR.

ČDS_konference_2019_Pozvánka