Konference ČDS 2019

Česká demografická společnost, z. s. 
ve spolupráci se Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně, 
a Českým statistickým úřadem
 

pořádá svou 49. konferenci na téma

Demografie – město – venkov

Konference se uskuteční v Lednici,
v prostorách Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity (více zde)

ve dnech 22.–24. května 2019.

Termín přihlášení příspěvku (ústní či poster): do 15. března 2019


Zvaní přednášející
prof. L. Sýkora, doc. M. Ouředníček,
dr. R. Perlín (všichni PřF UK), dr. J. Bernard (SoÚ AV ČR)

Bohatý doprovodný program
prohlídka zámku Lednice – prohlídka Labyrintu zahrad a Akademické zahrady nebo prohlídka zámeckého parku a Minaretu – společenský večer s ochutnávkou fakultních vín…


 
Dokumenty ke stažení: