Přehled konaných konferencí ČDS

Česká (dříve Československá) konference ve své dosavadní historii pořádala celou řadu svých národních konferencí. Zde přinášíme hlavní přehled, kde lze nalézt případně odkazy informace v časopise Demografie o konání konference, na sborníky příspěvků či webové stránky, které byly jednotlivým konferencím věnovány.

Konference Tématické zaměření Místo konání Termín konání Odkaz na časopis Demografie
(ročník, číslo v roce, (rok), strana)
Další odkazy
XLVI. konference ČDS Migrace a demografické výzvy Jindřichův Hradec 26.–27.5.2016 bude doplněno

www
sborník

XLV. konference ČDS Dlouhověkost ‒ úspěch lidstva Praha 27.5.2015 bude doplněno  www
XLIV. konference ČDS Sčítání a my Praha 21.–22.5.2014 bude doplněno www
XLIII. konference ČDS Zdraví – výzvy a rizika Praha 22.–23.5.2013 bude doplněno www
sborník**
XLII. konference ČDS ČR v EU a ve světě: socioekonomické souvislosti populačního vývoje Praha 25.5.2012 bude doplněno   
XLI. konference ČDS Česko a Slovensko ve společném státě a samostatně, podobnosti a odlišnosti Olomouc 26.–27.5.2011 bude doplněno   
XL. konference ČDS Dvacet let sociodemografické transformace Brno 27.–28.5.2010 52, 4 (2010), s. 261 sborník
XXXIX. konference ČDS Žena a muž v rodině a na trhu práce Praha 27.5.2009 52, 1 (2010), s. 50–56 sborník
XXXVIII. demografická konference ČDS Padesát let časopisu Demografie Praha 21.a22.5.2008 51, 1 (2009), s. 36–41 sborník
XXXVII. konference ČDS Regionální demografie Olomouc 23.–24.5.2007 49, 4 (2007), s. 253–261 sborník
XXXVI. konference ČDS Žít déle v české společnosti Praha 24.5.2006 48, 4 (2006), s. 251–273  
Trilaterální demografická konference Kdo zajistí naši budoucnost? reflexe protichůdné tendence narozených a zahraniční imigrace Praha 23.5.2005 47, 3 (2005), s. 217–218  
XXXIV. konference ČDS Demografický pohled na svět Praha 19.5.2004 46, 4 (2004), s. 229–247  
XXXIII. konference ČDS Sčítání lidu, domů a bytů 2001 v České republice Praha 21.5.2003 45, 4 (2003), s. 245–277  
XXXII. konference ČDS Demografický portrét Prahy Praha 22.5.2002 44, 4 (2002), s. 245–275  
XXXI. konference ČDS Stárnutí populace České republiky a jeho důsledky Praha 30.5.2001 44, 1 (2002), s. 30–46  
XXX. konference ČDS Česká republika a země Evropské unie (demografické podobnosti a rozdíly) Praha 17.5.2000 42, 4 (2000), s. 277–298  
XXIX. konference ČDS Zdraví nejen do roku 2000 (Česká republika a mezinárodní srovnání) Praha 19.5.1999 42, 1 (2000), s. 19–54  
XXVIII. konference ČDS Současné trendy a vzorce demografického chování – Evropa a my Praha 20.5.1998 40, 4 (1998), s. 247–280  
XXVII. konference ČDS Migrace v Evropě a v České republice Praha 21.5.1997 39, 4 (1997), s. 233–256,
40, 1 (1998), s. 23–46
 
XXVI. konference ČDS Demografické změny v České republice v 90. letech Praha 15.5.1996 38, 4 (1996), s. 262–281  
XXV. demografická konference ČDS Současný populační vývoj světa Praha 17.5.1995 37, 4 (1995), s. 267–287  
XXIV. demografická konference ČDS Současná rodina v České republice Praha 18.5.1994 36, 3 (1994), s. 149–172  
XXIII. demografická konference ČSDS* Sčítání lidu 1991 v České republice Praha 19.5.1993 36, 1 (1994), s. 2–19  
XXIII. demografická konference Demografie českých zemí a Slovenska ve 20. století Praha 20.5.1992 35, 1 (1993), s. 2–28  
XXII. demografická konference ČSDS Demografické postavení Československa v rámci Evropy a světa Praha 15.5.1991 34, 1 (1992), s. 11–39  
XXI. demografická konference ČSDS Současná demografická situace Československa Praha 16.5.1990 33, 1 (1991), s. 1–35  
XX. demografická konference ČSDS Příčiny a následky reprodukčních ztrát a možnosti jejich prevence Praha 17.5.1989 32, 1 (1990), s. 2–16  
XIX. demografická konference ČSDS Příprava sčítání lidu, domů a bytů 1990 Praha 18.5.1988 31, 1 (1989), s. 8–16  
XVIII. demografická konference ČSDS Zdroje pracovních sil v ČSSR v devadesátých letech Praha 20.51987 30, 1 (1988), s. 37–56  
XVII. demografická konference ČSDS Porodnost ve vyspělých zemích Praha 21.5.1986 29, 1 (1987), s. 1–22  
XVI. demografická konference Světový rok mládeže 1985 Praha 16.5.1985 27, 4 (1985), s. 289–312  
Mezinárodní konference Migrace a osídlení v socialistických zemích Nedvědice 5.–8.11.1984 27, 3 (1985), s. 193–202  
XV. demografická konference K současným aspektům kvality populačního vývoje Praha 15.5.1984 27, 1 (1985), s. 8–33  
Mezinárodní demografická konference Populační vývoj v kontextu společenského rozvoje SR – Smolenice. 2.–5.5.1983 26, 1 (1984), s. 1–12  
XIV. demografická konference Hlavní výsledky sčítání lidu 1980 Praha 19.5.1982 25, 1 (1983), s. 5–18  
XIII. demografická konference Vybrané otázky populačního vývoje světa Praha 20.5.1981 24, 1 (1982), s. 7–29  
XII. demografická konference Postavení demografie v rámci současné vědy a praxe Praha 21.5.1980 23, 1 (1981), s. 11–31  
XI. demografická konference Životní cykly obyvatelstva Praha 16.5.1979 22, 1 (1980), s. 16–30  
X. demografická konference Urbanizace českých zemí a Slovenska Praha 17.5.1978 21, 1 (1979), s. 40–60  
IX. demografická konference Úmrtnost a její vývoj v ČSSR Roztoky u Prahy 18.5.1977 19, 4 (1977), s. 314–336  
VIII. demografická konference Problémy migrace Roztoky u Prahy 19.5.1977 19, 2 (1977), s. 135–146  
Mezinárodní konference demografů socialistických zemí Problémy demografických prognóz v socialistických zemích Liblice 18.–22.10.1976 19, 1 (1977), s. 58–67  
VII. demografická konference ČSDS Sčítání 1970 Roztoky u Prahy 21.5.1975 17, 3 (1975), s. 210–239  
VI. demografická konference ČSDS Obyvatelstvo – zdroje – prostředí Roztoky u Prahy 15.5.1974 16, 4 (1974), s. 313–335  
V. demografická konference ČSDS Rodina a zdravý vývoj populace Roztoky u Prahy 16.5.1973 15, 4 (1973), s. 335–347,
16, 1 (1974), s. 45–58
 
IV. demografická konference ČSDS Regionální problémy a urbanizace Roztoky u Prahy 17.5.1972 14, 4 (1972), s. 323–343  
III. demografická konference ČSDS  Mikrodemografie v Československu (Demografie malých skupin) Roztoky u Prahy 19.5.1971 13, 4 (1971), s. 345–352,
14, 1 (1972), s. 49–74,
14, 2 (1972), s. 138–150
 
II. demografická konference ČSDS   Populační problémy ČSSR v příštích desetiletích Roztoky u Prahy 20.5.1970 12, 4 (1970), s. 289–341  
Demografická konference ČSDS Československé demografické perspektivy a jejich důsledky Praha 19.4.1967 9, 4 (1967), s. 289–332  
Mezinárodní demografické symposium Ekonomické aspekty reprodukce obyvatelstva Liblice 25.–28.5.1965 7, 4 (1965), s. 289–307  

Vysvětliky:
* Omylem došlo k opakování pořadí konference – správně mělo být XXIV.
** 
Sborník konference vyšel na CD-ROMu. Po stáhnutí soubor "odzipujte" a poté klikněte na "sbornik.htm".

Poznámka: Seznam konferencí a informací k nim přiřazených z období 1965–2010 byl převzat ze stránek Českého statistického úřadu (sekce Demografie, revue pro výzkum populačního vývoje – 1959–2010)