Česká demografická společnost, z. s. 
ve spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií 
Mendelovy univerzity v Brně, Českým statistickým úřadem
a Slovenskou štatistickou a demografickou spoločností
 

uspořádala XLVIII. konferenci
ke stému výročí založení společného státu Čechů a Slováků na téma

Demografie v Česku a na Slovensku
v průběhu (čtvrt)století

Demografický výzkum a populační vývoj na území Česka
a Slovenska od vzniku Československa do současnosti

 

Konference se uskutečnila v Brně (více zde)

ve dnech 23.–25. května 2018.

 

PŘÍSPĚVKY Z KONFERENCE JSOU DOSTUPNÉ V PDF VERZI ZDE
Dokumenty ke stažení:
Programový a organizační výbor:
  • RNDr. Luděk Šídlo, Ph.D. (Univerzita Karlova)
  • PhDr. Dana Hübelová Ph.D. (Mendelova univerzita v Brně)
  • RNDr. Boris Burcin, Ph.D. (Univerzita Karlova)
  • doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • prof. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc. (Univerzita Karlova)
  • RNDr. Tomáš Fiala, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze)
  • Mgr. Michala Lustigová, Ph.D. (Univerzita Karlova)
  • doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (Vysoká škola ekonomická v Praze, VÚPSV, v.v.i.)
  • Ing. Jana Vrabcová (VÚPSV, v.v.i.)
  • Dana Zachariášová (Česká demografická společnost)

ČDS_konference_2018_program