Pro autory

Ústní prezentace a postery

  • jednacím jazykem je čeština a slovenština
  • po registraci na konferenci je možné přihlásit svůj příspěvek, a to buď ve formě ústní prezentace či tištěného posteru,
  • délka ústní prezentace max. 15 minut,
  • tištěné postery doporučujeme vytisknout ve velikosti A1 (594x841 mm), max. B1 (707x1000 mm); tisk organizátoři nezajišťují,
  • vytištěné postery je nutné doručit nejpozději do začátku konání konference.

Možnost publikace příspěvku v časopise Demografie

  • pořadatelé konference domluvili s redakční radou časopisu Demografie (zařazeného v databázi Scopus a indexovaného na Web of Science), že je možné publikovat příspěvek z konference, a to buď v rámci anglického čísla 2018/4, nebo českého čísla 2019/1;
  • příspěvky budou předloženy v kratší verzi oproti klasickým článkům, tj. nesmí přesahovat 15 normostran (odevzdání rukopisu musí v ostatních bodech splnit pokyny pro autory časopisu, tj. jak formální záležitosti, tak zápis blibliografických zdrojů apod.);
  • spolu s odesláním rukopisu každý autor zašle také tip na recenzenta, který zároveň není členem redakční rady;
  • příspěvky musí zaslány nejpozději do 10. června 2018 na adresu
  • konference@czechdemography.cz (prvotní předvýběr příspěvků co do odborného zaměření a dohled nad dodržením formalit (rozsah apod.) provede ČDS).