Příspěvky z konference

Středa, 23. května 2018

Analýza plodnosti v Česku a na Slovensku za použití databází HFD, HFC a CFE
Kryštof Zeman (Wittgenstein Centre for Demography and Global Human Capital (IIASA, VID/ÖAW, WU); Vienna Institute of Demography, Austrian Academy of Sciences)

Cesty k nízkej plodnosti na Slovensku (Plodnosť a vzdelanie žien na Slovensku)
Branislav Šprocha (Prognostický ústav SAV a VDC Bratislava)

Diferenční plodnost z alternativních datových zdrojů
Ondřej Nývlt (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Jednodětnost v České republice
Hana Hašková, Radka Dudová, Kristýna Pospíšilová (Sociologický ústav Akademie věd ČR)

Open data
Eduard Durník (Český statistický úřad)

 

Čtvrtek, 24. května 2018

Vytváření každoroční demografické statistiky v historii samostatné České republiky
Terezie Štyglerová (Český statistický úřad)

Populační cenzus 2021
Robert Šanda, Anna Podpierová (Český statistický úřad)

Odkiaľ a kam kráča demografia na Slovensku po roku 1993?
Branislav Bleha (Univerzita Komenského v Bratislave), Branislav Šprocha (Prognostický ústav SAV a VDC Bratislava), Boris Vaňo (VDC Bratislava)

Spoločenské výzvy v kontexte demografického vývoja po roku 1990 na Slovenska
Boris Vaňo (VDC Bratislava)

Evropská střední cesta? Dlouhodobé sbližování reprodukčního a rodinného chování v Česku a v Rakousku
Tomáš Sobotka (Vienna Institute of Demography)

Historický atlas obyvateľstva Slovenska (18. - 1. pol. 20. storočia)
Pavol Tišliar (Univerzita Komenského v Bratislave), Branislav Šprocha (Prognostický ústav SAV a VDC Bratislava)

Pohyb obyvatelstva Česka a Slovenska na úrovni obcí v období let 1996–2015 z pohledu Webbova diagramu
Jana Křesťanová, Luděk Šídlo (Univerzita Karlova), Branislav Šprocha (Prognostický ústav SAV a VDC Bratislava)

Specifické míry úmrtnosti podle pohlaví, věku, úrovně vzdělání a rodinného stavu v ČR
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová, Martina Miskolczi (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Výskyt, příčiny a prevence nádorových onemocnění v mezinárodním kontextu
Ivana Kulhánová (International Agency for Research on Cancer)

Česko a Slovensko z pohledu naděje dožití podle disability
Hana Otáhalová (Český statistický úřad)

Populační index zdraví (Health Population Index, HPI) v regionech Česka a Slovenska
Dagmara Dzúrová, Michala Lustigová (Univerzita Karlova)

Možnosti hodnocení demografických ukazatelů zdraví obyvatel České republiky v evropském kontextu
Dana Hübellová, Veronika Walicová, Alice Kozumplíková (Mendelova univerzita v Brně)

Čtvrtstoletí změn z hlediska hodnot a demografického chování v České a Slovenské republice
Beatrice-Elena Chromková Manea, Ladislav Rabušic, Petr Fučík (Masarykova univerzita)

Starneme v Česku a na Slovensku do viery? Niektoré medzigeneračné premeny konfesionálnych pomerov
Juraj Majo, Marcela Káčerová (Univerzita Komenského v Bratislave)

Otázka populační z hlediska sociologického (k 60. výročí úmrtí Emanuela Chalupného 27.5.1958)
Martina Urbanová (Mendelova univerzita v Brně)

 

Pátek, 25. května 2018

Analýza vývoja zamestnanosti na Slovensku za posledné štvrťstoročie
Iveta Stankovičová (Univerzita Komenského v Bratislave)

Politika zamestnanosti v Slovenskej republike v rokoch 2005–2017 vo vzťahu k vybraným demografickým ukazovateľom
Peter Jusko, Peter Papšo (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)
– autoři se na konferenci nedostavili

Potenciál stárnoucího trhu práce z hlediska pracovní neschopnosti
Jaroslav Sixta, Martina Šimková (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Sociálno-demografická deskripcia spotrebiteľa ako kľúč k úspechu na vybranom trhu
Michal Lukáč, Ivana Butoracová Šindleryová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave)

Koľkým ľudom pomôže výstavba D4R7?
Pavol Ďurček, Marcel Horňák (Univerzita Komenského v Bratislave)

Mezinárodní migrace a Česko: ze země emigrantů zemí imigrantů
Markéta Seidlová (Univerzita Palackého v Olomouci)

Integrační proces EU a sociální konvergence
Ivan Šotkovský (VŠB-Technická univerzita Ostrava)

Charitativní služby na území Česka od roku 1918 do současnosti
Monika Nová (Univerzita Karlova)

Demografický vývoj obcí regionu Podluží v kontextu Jihomoravského kraje
Milan Palát (Mendelova univerzita v Brně), Jaroslav Jánský (Vysoká škola ekonomická v Praze)

Raster ako nástroj prezentácie populačných dát – príklad mesta Bratislava
Pavol Ďurček, Dagmar Kusendová (Univerzita Komenského v Bratislave)

 

Posterová sekce

Demografická projekce pro Terezín jakožto univerzitního městečka. Příspěvek k diskusi nad revitalizací bývalého pevnostního města
Jiří Š. Cieslar (Vysoká škola CEVRO Institut, Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem), Vojtěch Hündl (ppm factum research)

Demografické aspekty čerpání vybraných ambulantních zdravotních služeb
Luděk Šídlo, Boris Burcin (Univerzita Karlova)

Demografické projekce na území Česka
Ondřej Šimpach (Vysoká škola ekonomická v Praze), Marie Šimpachová Pechrová (Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

Jak (ne)stárneme: prospektivní charakteristiky demografického stárnutí v Česku a na Slovensku
Michaela Klapková, Luděk Šídlo (Univerzita Karlova), Branislav Šprocha (Prognostický ústav SAV a VDC Bratislava)

Odklad reprodukčních plánů prvního a druhého pořadí v České republice
Jitka Slabá, Anna Šťastná, Jiřina Kocourková (Univerzita Karlova)

Vztah objektivní a relativní chudoby v českých regionech
Radek Zdeněk, Jana Lososová (Jihočeská univerzita)