Příspěvky z konference

kliknutím na odkaz se zobrazí pdf příspěvku

Středa 22. května 2019

Nerovnost a segregace: sociálně vyloučení v populaci a prostoru měst
Luděk Sýkora (Univerzita Karlova)

Změny počtu obyvatel na venkově
Radim Perlín, Hana Bednářová (Univerzita Karlova)

Vliv demografických proměnných na kvalitu života v obcích ČR
Ondřej Nývlt (Vysoká škola ekonomická v Praze), Anna Halaszová (Univerzita Karlova), Daniel Prokop (Univerzita Karlova)

Vymírání náboženství v ČR?
Dušan Lužný (Univerzita Palackého v Olomouci)

Čtvrtek 23. května 2019

Dopady demografického stárnutí na regiony České republiky
Martina Šimková (Vysoká škola ekonomická v Praze), Jaroslav Sixta (Český statistický úřad)

Diabetologičtí pacienti v regionech Česka
Luděk Šídlo, Boris Burcin (Univerzita Karlova)

Údaje ze zdravotnické a soudní statistiky: výskyt duševních poruch spojených s omezením svéprávností v krajích a krajských městech v České republice
Lubica Juríčková, Kateřina Ivanová (Univerzita Palackého v Olomouci), Blanka Nechanská (Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR), David Pánek (Ministerstvo spravedlnosti ČR)

Mezi městem a venkovem: česká suburbanizace v období po transformaci
Martin Ouředníček (Univerzita Karlova)

Diferenciace plodnosti podle velikostních skupin obcí
Michaela Němečková (Český statistický úřad)

Demografia v strategických dokumentoch vidieckych obcí na Slovensku: povinná jazda alebo reálne plánovanie?
Branislav Bleha (Univerzita Komenského v Bratislave)

Vývoj diferenciácie plodnosti medzi mestským a vidieckym priestorom SR
Pavol Ďurček (Univerzita Komenského v Bratislave), Branislav Šprocha (Výskumné demografické centrum)

Sobášnosť mestského a vidieckeho obyvateľstva na Slovensku
Veronika Krišková, Andrea Galvánková, Martin Kočiš (Štatistický úrad SR)

Stabilita populace a distribuce příjmení
Josef Novotný (Univerzita Karlova)

Pátek 24. května 2019

Dojížďka do zaměstnání a škol podle sčítání lidu 2011 – proč byly výsledky tak neúplné?
Robert Šanda (Český statistický úřad)

Sociodemografické charakteristiky dojížďky ve vybraných obcích Jihomoravského kraje
Dana Hübelová, Marika Doubravová (Mendelova univerzita v Brně)

Vliv demografického vývoje na produkci komunálních odpadů
Radovan Šomplák, Veronika Smejkalová, Vlastimír Nevrlý (Vysoké učení technické v Brně)

Připravenost dítěte na školu: rozdíly podle rodinného zázemí a residenční lokality
Jiří Šafr, Magdaléna Gorčíková (Sociologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Představení výsledků sociodemografické studie sídliště Ďáblice
Tomáš Fiala, Jiří Braňka, Jitka Langhamrová, Ivana Přidalová, Hana Říhová
(Vysoká škola ekonomická v Praze)

Lidnatost, zaměstnanost a bydlení jako mediální témata v obcích jádrového území Průmyslové zóny Kvasiny
Lucie Vítková (Univerzita Hradec Králové)

Posterová sekce

Regionální rozdíly v účasti na mamografickém screeningu
Anna Altová (Univerzita Karlova)

Mladí dospělí v pražských suburbiích
Otakar Bursa, Luděk Sýkora (Univerzita Karlova)

Vliv typologie regionů na regionální diferenciaci plodnosti v Česku
Oldřich Hašek (Univerzita Karlova)

Demografické výzvy v kontextu udržitelnosti destinace: Asiaté v Praze
Josef Kunc, Markéta Novotná (Masarykova univerzita)

Generační plodnost podle velikostních skupin obcí a okresů ve výsledcích Sčítání lidu za obvykle a trvale bydlící obyvatelstvo
Roman Kurkin (Český statistický úřad)

Region, věk a dostupnost zdravotních služeb: případ všeobecného praktického lékařství v Česku
Kateřina Maláková, Luděk Šídlo, Jan Bělobrádek (Univerzita Karlova)

Projekce vývoje počtu příjemců příspěvku na péči do r. 2030 ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice
Jana Vrabcová, Ladislav Průša, Martin Holub (Vysoká škola ekonomická v Praze, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.)