Program

V rámci konference vystoupí čtyři zvaní přednášející:

středa 22. května 2019

12:30 – Nerovnost a segregace: sociálně vyloučení v populaci a prostoru měst | prof. RNDr. Luděk Sýkora, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

13:20 – Změny počtu obyvatel na venkově | RNDr. Radim Perlín, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

čtvrtek 23. května 2019

10:50 – Mezi městem a venkovem: česká suburbanizace v období po transformaci | doc. RNDr. Martin Ouředníček, Ph.D. (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje)

pátek 24. května 2019

9:45 – Populační vývoj, služby a kvalita života na venkově – bitevní pole zájmů a politického rozhodování | Mgr. Josef Bernard, Ph.D. (Sociologický ústav AVČR, v. v. i.)


Plánován je také bohatý doprovodný program:

  • středa: komentovaná prohlídka zámku Lednice – dvě skupiny (kapacita omezena: týká se prvních 90 přihlášených účastníků konference; rozdělení do skupin proběhne při registraci)
  • čtvrtek: prohlídka Labyrintu zahrad a Akademické zahrady nebo prohlídka zámeckého parku a Minaretu – čtyři skupiny (rozdělení do skupiny proběhne při registraci) a společenský večer (raut, ochutnávka fakultních vín)

Podrobný program konference

ČDS_konference_2019_Program

Anotace příspěvků

ČDS_konference_2019_Anotace