Program

Naší snahou je vytvořit platformu pro setkávání všech zájemců o demografický výzkum a populační vývoj, konference ČDS je tak vždy určena nejen demografům, ale i statistikům, geografům, sociologům, stejně jako dalším pracovníkům akademické, ale i státní sféry. Mimo odborný program proto věnujeme pozornost i doprovodnému programu a dát tím prostor i pro neformální setkání účastníků.

Program konference a anotace příspěvků

Informace k doprovodnému programu

Doprovodný program je vždy sestaven tak, aby dal účastníkům konference možnost poznat nejen místo konání, v tomto případě město Hradec Králové, ale také možnost neformálně se setkat s kolegy. Vzhledem k omezeným kapacitám byla účast na doprovodném programu zajištěna pro ty účastníky, kteří se nahlásili na konferenci nejpozději do 5. 5. 2023. Ostatní účastníci mají možnost se přidat dle aktuálně volných kapacit, nicméně účast na společenském večeru mají všichni účastníci zaručenou.

Specifkace doprovodného programu:

  • středa 24. 5. 2023
    • prohlídka města Hradec Králové (s místním architektem) s průvodcem NEBO komentovaná prohlídka Bílé věže (rozdělení do 2x2 skupin, začátky v 17 h a 18 h)
    • od 20 h možnost neformálního setkání v Restaurace a Bowling Flošna s možností využití zarezervovaných bowlingových drah (do 23 h) – bowlingové dráhy platí organizátoři, jídlo a pití jde za útratou každého účastníka :)

  • čtvrtek 25. 5. 2023