Příspěvky z konference

Zde - s laskavým svolením autorů - přinášíme seznam příspěvků, které zazněly na konferenci, ve formátu pdf (řazeny chronologicky dle programu):

 

Ústní prezentace

Vývoj obyvatelstva Česka v posledních sto letech: Historický populační atlas českých zemí
Petra Špačková, Martin Ouředníček, Jana Jíchová, Lucie Pospíšilová (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Potenciál využitia cenzových dát pre potreby regionálneho plánovania
Viktor Robert Bederka, Alexandra Ondrášová, Michaela Doleželová (Štatistický úrad SR)

Role (geo)demografie v otázce hodnocení dostupnosti zdravotní péče v Česku
Luděk Šídlo, Boris Burcin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Odhadu vlivu expozice prašným částicím na populační zdraví v Česku
Michala Lustigová (Státní zdravotní ústav; Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta), Vladimíra Puklová (Státní zdravotní ústav)

Multistavový model odhadu vzdelanostnej štruktúry populácie Slovenska
Branislav Šprocha (Prognostický ústav SAV)

Demografická projekce počtu žáků mateřských a základních škol pro malé územní celky
Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Rozvoj bytové výstavby v suburbánních oblastech: je možné předvídat demografický vývoj a nároky (nejen) nových obyvatel na sociální infrastrukturu?
Petra Špačková, Boris Burcin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Prostorová analýza vlivu demografických proměnných na produkci komunálního odpadu v obcích České republiky
Kristýna Rybová, Boris Burcin (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Úspěšnost studijního života a vstupu na trh práce v závislosti na jednotlivých sociodemografických proměnných v České republice
Ondřej Nývlt (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Různé pohledy na statistiku trhu práce
Martina Šimková (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky), Jaroslav Sixta (Český statistický úřad)

Sociálně-politické rozhodování v praxi: modelování zaměstnanosti v agrokomplexu ČR
Marie Pechrová, Ondřej Chaloupka (Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

Využití demografie pro marketingové účely
Daniela Krbcová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Jsme zdravé a zkušené! aneb Proměny zdravotních a sociálně-demografických charakteristik sexuálních pracovnic působících v České republice
Hana Malinová (ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s.)

Připravovaný zákon o změně důchodového věku a jeho důsledky
Tomáš Fiala (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)

Změna valorizačního schématu
Tomáš Kučera (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Analýza vybraných sociálních služeb pro seniory v okresech České republiky
Kateřina Seinerová, Jana Kubanová (Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní)

Kdo se postará? Péče o seniory v Česku v kontextu demografického stárnutí společnosti
Jana Křesťanová, Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Stárnutí obyvatelstva a sociální služby na Jindřichohradecku – současnost a perspektivy
Jiří Blížil (Centrum Sociální služeb Jindřichův Hradec)

 

Posterová sekce

Význam prospektivních charakteristik demografického stárnutí ve veřejném sektoru a jejich aplikace na úrovni NUTS2 v Evropě
Michaela Klapková, Luděk Šídlo (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)

Priestorová analýza dát v kontexte demografického starnutia
Alexandra Ondrášová, Viktor Robert Bederka, Michaela Doleželová (Štatistický úrad SR)

Demografická data pro politiku rozvoje venkova
Ondřej Šimpach (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky), Marie Pechrová (Ústav zemědělské ekonomiky a informací)

Súčasný stav a budúcnosť demencie a Alzheimerovej choroby v ČR
Kornélia Svačinová (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky)