Program konference

Program konference je rozdělen celkem do čtyř přednáškových bloků, dvou diskusních panelů a posterové sekce. 

V rámci čtyř přednáškových bloků zazní celkem 17 příspěvků napříč širokým spektrem oblastí, kde jsou aplikovány demografické poznatky.

Panelové diskuse, které proběhnou v průběhu druhého konferenčního dne (pátek 19. 5. 2017), budou zaměřeny na dvě aktuální témata:

Činnost a hlavní výstupy důchodové komise spojené s demografickými parametry

Panelisté ‒ členové Odborné komise pro důchodovou reformu:

  • Tomáš Kučera (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta; vedoucí 2. pracovního týmu komise)
  • Otakar Hampl (Ministerstvo zemědělství ČR, Oddělení analýz a strategie; vedoucí 3. pracovního týmu komise)
  • Tomáš Fiala (Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta informatiky a statistiky; člen komise)

Aktuální výzvy rodinné politiky

Panelisté ‒ členky Odborné komise pro rodinnou politiku MPSV ČR:

  • Jiřina Kocourková (Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta)
  • Věra Kuchařová (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i.)
  • Hana Hašková (Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.)
  • Jana Maláčová (Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor rodinné politiky a politiky stárnutí)

Více informací v přiložených souborech:

Zaujal Vás program konference?
Zaregistrujte se!