Pro autory

Ústní prezentace a postery

  • jednacím jazykem je čeština a slovenština
  • po registraci na konferenci je možné přihlásit svůj příspěvek, a to buď ve formě ústní prezentace či tištěného posteru,
  • délka ústní prezentace max. 15 minut,
  • tištěné postery doporučujeme vytisknout ve velikosti A1 (594x841 mm), max. B1 (707x1000 mm); tisk organizátoři nezajišťují,
  • vytištěné postery je nutné doručit nejpozději do začátku konání konference.


Sborník z konference

V případě dostatečného zájmu ze strany aktivních účastníků konference je HV ČDS je připraven vydat recenzovaný sborník vybraných příspěvků.

Sborník bude vydán v elektronické formě (s vlastním ISBN) jak ve verzi na CD-ROM, tak dostupný na stránkách z konference. Termíny ohledně zaslání příspěvku a vydání sborníku jsou dostupné zde. Příspěvky zasílejte na adresu konference@czechdemography.cz

Vzorový soubor pro psaní příspěvku s nadefinovanými styly: