Program

Dovolte nám, abychom Vám představili program 50. výroční konference České demografické společnosti, z. s., která se uskutečnila ve dnech 15.–17. září 2021
v prostorách Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Program konference

Anotace příspěvků

Účastníci se mohli těšit na tři odborné sekce (Důchodová reforma, Reprodukční stárnutí, Zdravé stárnutí), sekci s příspěvky dotýkajících se tématu Covid-19 a celou řadu dalších ústních i posterových příspěvků, které představily široké spektrum aktuálního demografického výzkumu. Anotace příspěvků jsou k dispozici zde.

Tradičně nechyběl ani zajímavý doprovodný program – komentovaná prohlídka města s průvodcem, prohlídka areálu Dolní Vítkovice a společenský večer.

Konference ČDS jsou otevřeny všem zájemcům o (geo)demografický výzkum a populační vývoj!