Pro autory

Ústní prezentace a postery

  • jednacím jazykem je čeština a slovenština
  • po registraci na konferenci je možné přihlásit svůj příspěvek, a to buď ve formě ústní prezentace či tištěného posteru,
  • délka ústní prezentace max. 10–12 minut, v rámci představení posterů u posterové sekce max. 2 minuty 
  • tištěné postery doporučujeme vytisknout ve velikosti A1 (594x841 mm), max. B1 (707x1000 mm); tisk organizátoři nezajišťují,
  • vytištěné postery je nutné doručit nejpozději do začátku konání konference.

Možnost publikace příspěvku v časopise Demografie

  • Demografie_2019-4pořadatelé konference domluvili s redakční radou časopisu Demografie (zařazeného v databázi Scopus a indexovaného na Web of Science) spolupráci ohledně potenciální publikovace příspěvku z konference ve formě odborného článku (možnost psaní v českém či anglickém jazyce)
  • příspěvky budou předloženy v kratší verzi oproti klasickým článkům, tj. nesmí přesahovat 15 normostran (odevzdání rukopisu musí v ostatních bodech splnit pokyny pro autory časopisu, tj. jak formální záležitosti, tak zápis bibliografických zdrojů apod.);
  • spolu s odesláním rukopisu každý autor zašle také tip na recenzenta, který zároveň není členem redakční rady;
  • příspěvky musí zaslány nejpozději do 30. září 2021 na adresu konference@czechdemography.cz – prvotní předvýběr příspěvků co do odborného zaměření a dohled nad dodržením formalit (rozsah apod.) provede ČDS, teprve posléze budou doručeny do redakce ke standardnímu recenznímu řízení.