Konference ČDS 2021

Česká demografická společnost, z. s. 
ve spolupráci Filozofickou fakultou Ostravské univerzity 
a Českým statistickým úřadem
 

pořádala

50. výroční konferenci ČDS

Konference se uskutečnila v Ostravě,
v prostorách Ostravské univerzity

ve dnech 15.–17. září 2021.

Odborné sekce
Důchodová reforma – Reprodukční stárnutí – Ekonomika zdravého stárnutí –
– Aktuální demografický výzkum

Bohatý doprovodný program

 
Dokumenty ke stažení:

Příspěvky z konference jsou dostupné zde.

Konference se konala mj. díky finanční podpoře
Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR