Důležité termíny

Termíny související s konáním konference

  • termín pro zaslání abstraktu příspěvku formou registračního formuláře: do 14. dubna 2022 (JIŽ PRODLOUŽENO)
  • informace o přijetí/zamítnutí abstraktů: nejpozději do 20. dubna 2022
  • rozeslání finální verze programu: do 6. května 2022
  • platby bezhotovostním způsobem s můžností využít slevy za včasnou registraci: nejpozději do 6. května 2022
  • termín pro nahlášení účasti na konferenci: do 18. května 2022; termín pro nahlášení s jistotou zajištění doprovodného programu: nejpozději do 6. května 2022
  • konání konference: 25.–27. května 2022 (středa–pátek)
  • zaslání příspěvku ve formě článku do časopisu Demografie: nejpozději do 10. června 2022 (jen pro zájemce)