Konferenční poplatky

Konferenční poplatek zahrnuje:

 • pronájem prostor,
 • pohoštění v průběhu konference ("coffee-breaks", oběd druhý den konference),
 • doprovodný program (viz zde)
 • společenský večer...
Před zaplacením konferenčního poplatku se na konferenci nejprve zaregistrujte prostřednictvím registračního formuláře, abychom mohli přijatou platbu lépe identifikovat. Děkujeme.


Výše konferenčních poplatků

Výše poplatků se odvíjí od toho, zda registrovaný uživatel je členem České demografické společnosti, z. s. či nikoliv, případně zda je členem některé z partnerských odborných společností; snížená sazba je určena pro studenty a seniory.

Využití sazby pro členy partnerských odborných společností se rozumí aktivní členství v České geografické společnosti (ČGS), České sociologické společnosti ČSS), České statistické společnosti (STATSPOL) či  Slovenskej štatistickej a demografickej spoločnosti (SŠDS). Do této sazby se počítají také zaměstnanci Českého statistického úřadu. Organizátoři akce si vyhrazují právo ověřit členství v dané společnosti.

V případě včasné platby bezhotovostním způsobem u nečlenů ČDS nejpozději do 6. května 2022 můžete využít slevy za včasnou registraci.

 

ZÁKLADNÍ SAZBA

SNÍŽENÁ SAZBA
(studenti, senioři 65+)***
  do 6.5.2022* od 7.5.2022** do 6.5.2022* od 7.5.2022**
ČLENOVÉ ČESKÉ DEMOGRAFICKÉ SPOLEČNOSTI 1 200,- Kč 1 200,- Kč 600,- Kč 600,- Kč
ČLENOVÉ PARTNERSKÝCH SPOLEČNOSTÍ**** 1 600,- Kč 2 000,- Kč 800,- Kč 1 000,- Kč
OSTATNÍ 2 500,- Kč 3 000,- Kč 1 250,- Kč 1 500,- Kč

* platba do 6. 5. 2022 zapsaná na účet Společnosti 23836011/0100, do zprávy pro příjemce vypište jméno a příjmení účastníka; členové ČDS mohou jako variabilní symbol uvést své členské číslo.

** platby od 7. 5. 2022 lze provédět do 20. 5. 2022 opět bezhotovostní formou, platby po tomto termínu prosím již bezhotovostně nezasílejte - konferenční poplatek bude vybrán v hotovosti v průběhu registrace na začátku konference.

*** možnost v individuálních případech zažádat o sníženou sazbu ("pracující").

**** účastníci využívající sazbu pro členy partnerských společností uvedou v rámci bezhotovostní platby do zprávy pro příjemce, o jakou společnost se jedná (stačí výše uvedená zkratka)


Doplňující informace pro platby ze zahraničí: 

 • Komerční banka, Spálená 51, 11000 Praha 1
  23836011/0100
  CZ0901000000000023836011
  ČESKÁ DEMOGRAFICKÁ SPOLEČNOST, Z.S.
  Albertov 6, 120 00 Praha 2

Výše konferenčních poplatků pro členy ČDS platí pouze pro ty členy, kteří mají řádně zaplacené členské příspěvky, a to za roky 2019, 2020 a 2022, pokud v těchto letech byli aktivními členy ČDS.

Nevíte, v jaké výši máte konfereční poplatek zaplatit? Neváhejte nás 6hADR9jgc8G.