Pro autory

Ústní prezentace a postery

 • ústní prezentace:
  • jednací jazyk: čeština, slovenština
  • délka ústní prezentace max. 12 minut (netýká se zvaných příspěvků, viz individuální domluva organizátorů s autory)
   • upozorňujeme, že s ohledem na značné množství příspěvků budeme hlídat dodržení vymezeného času
   • v případě dovršení časového limitu budete předsedajícím požádáni o ukončení prezentace
   • v časovém harmonogramu programu konferene budeme počítat i s časem na následnou diskusi
  • budeme se snažit vždy nejpozději po ukončení jednacího dne zpřístupnit jednotlivé prezentace ve formátu .pdf na konferenčních stránkách, proto prosíme, abyste nahráli vždy svou prezentaci do předem připravené složky na ploše konference (převod do .pdf zajistíme; v případě, že nesouhlasíte s uveřejněním prezentace, předem nás, prosím, 4gsy8_kba.)
 • poster
  • jednací jazyk: čeština, slovenština, angličtina
  • formát posteru: e-poster (prosíme, poster netiskněte, není možnost jej v místě konání vystavit)
   • v rámci posterové sekce bude možnost prezentování hlavních výsledků formou promítnutí posteru na plátno v hlavní konferenční místnosti – délka představení posteru max. 2 minuty  
   • postery budou průběžně prezentovány také během "coffee-breaků", a to formou spuštění "smyčky" z předem zaslaných posterů, která bude pomítána jak na plátno v zasedací místnosti, tak na velkou obrazovku v předsálí (vhodné pro neformální diskusi)
   • doporučujeme proto poster vytvořit formou jednoho slidu (ideálně v PowerPointu), případně jako obrázek, který bude ve formátu "naležato" 
   • e-postery je z výše uvedených důvodů nutné zaslat nejpozději do neděle 19. května 2024 elektronicky na tento e-mail
  • zaslané e-postery budou rovněž vyvěšeny na konferenční stránky již v průběhu zahájení konference (středa 22. května dopoledne), čímž chceme zvýšit dosah příspěvků pro zájemce z řad účastníků konference, např. pro neformální diskusi nad kávou :)

Možnost publikace příspěvku v časopise Demografie

 • Demografie_2019-4pořadatelé konference domluvili opět s redakční radou
  časopisu Demografie
  (časopis s impakt faktorem [IF(2022) = 0.5], tj. zařazený v databázi Web of Science, stejně jako indexovaný v databázi Scopus) na spolupráci ohledně potenciální publikace příspěvku z konference ve formě odborného článku (možnost psaní v českém či anglickém jazyce)
 • příspěvky mohou být předloženy v kratší verzi oproti klasickým článkům, tj. nesmí přesahovat 15 normostran (odevzdání rukopisu musí v ostatních bodech splnit pokyny pro autory časopisu, tj. jak formální záležitosti, tak zápis bibliografických zdrojů apod.);
 • spolu s odesláním rukopisu každý autor zašle také tip na recenzenta, který zároveň není členem redakční rady
 • příspěvky musí zaslány nejpozději do 23. června 2024 na adresu konference@czechdemography.cz – prvotní předvýběr příspěvků co do odborného zaměření a dohled nad dodržením formalit (rozsah, formát apod.) provede HV ČDS, teprve posléze budou doručeny do redakce ke standardnímu recenznímu řízení.
 • od č. 2021/4 mají články v Demografii udělené své DOI
Nenašli jste některé informace? Potřebujete poradit?
Neváhejte nás kontaktovat na 6hApVb9fY.m%C1p_Yaqo3~_jWiuIO1p