Demografie – město – venkov

Zveme Vás na 49. konferenci České demografické společnosti, která se uskuteční v Brně ve dnech 22.–24. května 2019.

Konference je určená především pro demografy, statistiky, geografy, sociology, akademické a státní pracovníky, otevřená ale je také všem ostatním zájemcům o demografický výzkum a populační vývoj. 

Více informací naleznete v sekci Konference ČDS 2019.

Hlavní rubrika: Konference
Rubriky: Konference
Datum: 22. května 2019 — 24. května 2019
Místo: Lednice (Zahradnická fakulta, Mendelova univerzita)
Organizátor: Česká demografická společnost, z. s.
Web: /akce/konference/konference-cds-2019/

Na této stránce se můžete na konferenci přihlásit a poté případně také zaslat anotaci svého příspěvku. Připomínáme, že pro přihlášení se na konferenci je nutné být registrovaný na stránkách czechdemography.cz.

Více informací, jak postupovat při registraci, naleznete v sekci Konference ČDS 2019/Registrace.

Konference se koná mj. díky finanční podpoře Rady vědeckých společností České republiky v rámci Akademie věd ČR.